Literatuurlijst

H. van Ark (1987), “Zeer uitstekende kurieuze stukken van papier. Rotterdamse papierknip en snijkunst 1650-1900″, Rotterdam, 1987
Van Ark en Broer, Jan de Bleyker, Predikant & Papierknipper, uitg. Knipkunst Schoonhoven, 2001
Blees, Speelwagen, 1950
Jan C. Both, Ouwe Waerelt, maart 2011
Hil Bottema, Neerlands Volksleven 1958
Manuscript Hil Bottema, Ned. Openluchtmuseum
J.A. Brongers, Jan Kopper, papierkunstenaar. Amersfoort 1991
John Dehé, website “familiegeschiedenisemiel-sr-en-jr”
J. Enderlein, Herinnering aan Italie met knipsels. Eigen Haard 41, 1915
C.J. Feeterse, Een zeegezicht in miniatuur. Hobby 1946/47
C. Catharina van de Graft, Agnes Block, Vondels nicht en vriendin. Utrecht, Bruna & Zoon’s Uitgevers-mij 1943
Manuscript Huizenga-Onnekes
Manuscript Huizenga-Onnekes (en correspondentie; ook brieven van hem aan Mw Kerp)
Huizenga-Onnekes in De Speelwagen, eind 1953
Huizenga-Onnekes, Oud Nederland 4 (1950)
Info Huizenga-Onnekes archief
Jaarsma-Zijl, Bloemen-alfabet, oorspronkelijk in het Fries, 1976 en heruitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst in 1991
Dick de Jong, De knippende schipper uit Rotterdam, Uitg. St. W.Tj.Lever, 2013
Tonny Jurriaans, Papier van alle kanten, Uitg. St. Vrienden WFM, 1993
A.K. Kisman, Gelders Erfgoed 1992-1
Moerman en Peskens
Kate de Ridder, “Knipster en sociaal werkster: Toos Comerell”. De vrouw en haar huis, 1948
Scheen II
J.J. Schilstra, Dit land boven het IJ, 1964
Johan Schwencke, Portretten in Silhouetten. Zaltbommel, 1966
Tanja Simons, Universiteit Leiden, 2011
A.G. van der Steur, “Op zoek naar de Rotterdamse papierknipper Jan Kopper”. De Boekenwereld 7, 1990
S.J. Stevan: Daan Hoeksema, tekenaar en kindervriend. Barneveld, Veluws Museum Nairac, 2003
Thomassen, Alba amicorum, 1990
A.Vels Heijn (1988). De ateliernalatenschap van de familie Ter Borch. SDU Uitg. ’s Gravenhage
J. en J.P. Verhave, Antiek 20, 8, 1986
J. en J.P. Verhave, De Boekenwereld 2 en 4, 1986
J. en J.P. Verhave, “Geert Jager, een vroom en vrolijk knipper uit Hellum” Bie t Schildt 16, 2016
J. en J.P. Verhave, “Geknipt, gedicht, gekruisigd. Kunstzinnige activiteiten door of voor Anna Maria van Schurman”, In: Jaarboek De Zeventiende Eeuw 2017, Verloren Hilversum
J. en J.P. Verhave, Jan de Prentenknipper (1798-1870). Zeeuwse volkskunst langs ’s Heeren wegen. Goes, De Koperen Tuin, 1993
J. en J.P. Verhave, “Joanna Koerten en haar schaar van bewonderaars”
J. en J.P. Verhave, “Konststuckjes van snyden”. De Nederlandsche Leeuw 130, 2013
J. en J.P. Verhave, “Kunstenaar Jan de Knipper”, Urcker Kroniek, 2020
J. en J.P. Verhave, Onbekend en ontroerend erfgoed, 2017
J. en J.P. Verhave, Oud Holland 128, 2015
J. en J.P. Verhave, Zeeland 3 (1994), 3
Hans Verhoeven, Weinig beoefende kunst. Panorama-Libelle Kerstboek 1949
To van Waning-Mijnlieff, “Zo kenden wij Dini Langkamp-Prins”, uitgave Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst 1989

1001 Vrouwen
“Alle de Gedichten van Hieronymus Sweerts” 1697
Brochure Westfries Museum; Nieuwsbrief 7, 1 1994
De Vrouw en haar huis, febr 1939
Doopsgezinde Bijdragen 42, 2016
Foto in Eigen Haard 4-3-1916
Gezamenlijke catalogus NVvA (ant. Acanthus), oktober 2010
Leeuwarder Courant 14-12-1999
Leeuwarder Courantt 8-10-1976
Margriet, nov 1962 nr. 44
Neerlands Volksleven 19 (1969), 98-100; Volkscultuur 1988 nr.4
Paard in vertellingen en knipsels, Ploegsma 1982
Particuliere uitgave Rotterdam, 1987
Tentoongesteld in De Lakenhal “Ragfijn geknipt”, 1996
Veilingbrochure “Knipkunst. The noble art of paper cutting” (Bubb Kuyper, 1995)
Zeeuws Tijdschrift 2010, nr. 5-6
Zeeuws Tijdschrift 64, 2014

Website Von Meyenfeldt

Christie’s catalogus 1988, coll. Lever, #373
Christie’s catalogus 1988, coll. Lever, #374
Christie’s catalogus 1988, coll. Lever, #402
Christie’s catalogus 1988, coll. Lever, #403
Christie’s catalogus 1988, coll. Lever, ## 459 en 461 (met afb.)
Christie’s catalogus 1988, coll. Lever, # 471 (met afb.)
Christie’s catalogus 1988, coll. Lever, ## 480-492

Koertenkoerier

Joke Verhave, Schaarkunst in Nederland, Knip-Pers 1983-1
To van Waning-Mijnlieff, De Papierknipster Hill Bottema, Knip-Pers 1983-1
Joke en Jan Peter Verhave,Evert Root , Knip-Pers 1983-2
Tobia Lever, Wiecher Tjeert Lever, kunstenaar met papier en schaar, Knip-Pers 1983-2
Joke en Jan Peter Verhave, Knip werk in albums, Knip-Pers 1983-3
G. Felkers van Meekeren, Wie is Jantje III?, Knip-Pers 1983-3
Joke en Jan Peter Verhave,De dokter is verknipt, Knip-Pers 1983-4
Joke en Jan Peter Verhave,Om de dis geschaard, Knip-Pers 1984-1
Joke en Jan Peter Verhave, Een schaar van engelen, Knip-Pers 1984-2
Joke en Jan Peter Verhave, Kerst knipsels van vroeger en heel vroeger, Knip-Pers 1985-4
Joke en Jan Peter Verhave, Wie van de drie? , Knip-Pers 1986-1
Elly Stroucken-de Jager, Kees Bakema, Knip-Pers 1986-1
Joke en Jan Peter Verhave, Een volksknipper uit Overijssel, Knip-Pers 1986-3
R.J. Spruit, De romantische dood, Knip-Pers 1986-3
Joke en Jan Peter Verhave, Koopman Knipper Kunstenaar, Knip-Pers 1986-4
Joke en Jan Peter Verhave, Verknipte knipsels, Knip-Pers 1987-2
Joke en Jan Peter Verhave, De visserij geknipt, Knip-Pers 1987-3
Joke en Jan Peter Verhave, Paradijselijke motieven, Knip-Pers 1988-2
Joke en Jan Peter Verhave, Gesneden beeste beelden, Knip-Pers 1988-3
Joke en Jan Peter Verhave, Kind onder ’t mes, Knip-Pers 1988-4
Joke en Jan Peter Verhave, Psaligrafie van Pasen, Knip-Pers 1989-1
Joke en Jan Peter Verhave, Kopieerkunst van het dagelijks leven, Knip-Pers 1989-2
Tonny Jurriaans, Arie Tergant, Papierknipper uit Winkel, Knip-Pers 1989-2
Joke en Jan Peter Verhave, Een schaarse kunstenares, Knip-Pers 1989-3
To van Waning-Mijnlieff, Een verrassing I, Knip-Pers 1989-4
Joke en Jan Peter Verhave, Snippers van knippers, Knip-Pers 1989-4
Joke en Jan Peter Verhave, Kroon op het knip werk, Knip-Pers 1990-1
To van Waning-Mijnlieff, Een verrassing II, Knip-Pers 1990-1
To van Waning-Mijnliegg, Een verrassing III, Knip-Pers 1990-2
Joke en Jan Peter Verhave, Schaarse orangisten, Knip-Pers 1990-2
Tonny Jurriaans, Wat grootmoeder vertelde, Knip-Pers 1990-4
Dick de Jong, Bram Bosch: schipper en knipper, Knip-Pers 1991-1
Joke en Jan Peter Verhave, De vorige generatie knippers, Knip-Pers 1991-2
Hans Verhoeven, LiIy Eisendorn, Knip-Pers 1991-2
Joke en Jan Peter Verhave, Marie Thérèse Bruning, Knip-Pers 1991-3
Erni Wesseldijk-Bedijs, Wie weet?!, Knip-Pers 1991-3
Tonny Jurriaans, Een 17de eeuws ruiterportret, Knip-Pers 1991-3
Tonny Jurriaans, Twee “Nieuwe” werken van Jan Cornelisz. Den Bl(e)ijker, Knip-Pers 1991-3
Joke en Jan Peter Verhave, Snijdsels van een schimmenspeler, Knip-Pers 1991-4
Magda Helms, Hendrik van der Wal, Knip-Pers 1992-1
Tonny Jurriaans, Gerrit Konsé, een onbekende silhouetteur, Knip-Pers 1992-1
Joke en Jan Peter Verhave, Jantje de Prentenknipper te boek gesteld, Knip-Pers 1992-1
Magda Helms, Snijwerk van H.H. Steffens, Knip-Pers 1992-1
Joke en Jan Peter Verhave, Corrie van der Baan, Knip-Pers 1992-3
Tonny, Jurriaans, Knipsels als Kant, Knip-Pers 1992-4
Magda Helms, Derde Jantje is Jantje Drie, Knip-Pers 1993-1
Joke en Jan Peter Verhave, Goed voorbeeld doet goed volgen, Knip-Pers 1993-2
Joke en Jan Peter Verhave, Schaar-geschiedenis wordt geknipt, Knip-Pers 1993-3
N.G. Terpstra, Succes-sievelijk, Knip-Pers 1993-3
Tonny Jurriaans, Uit de boeken van dominee Matthias Geuns, Knip-Pers 1993-3

To van Waning-Mijnlieff, Jan de Prentenknipper (1798-1870), Knip-Pers 1993-3
Joke en Jan Peter Verhave, De Pelikaan, Knip-Pers 1993-3
Joke en Jan Peter Verhave, Doorsneden verleden, Knip-Pers 1994-1
Tonny Jurriaans, Album Amicorum, Knip-Pers 1994-1
Joke en Jan Peter Verhave, Elise van Calcar-Schiotling, Knip-Pers 1994-1
Lies Markus, Uitroepteken voor Jo van Velsen, Knip-Pers 1994-1
To van Waning-Mijnlieff, Knippende dominee Kees de Bruïne, Knip-Pers 1994-2
Joke en Jan Peter Verhave, Pinkstersnippers, Knip-Pers 1994-2
Joke en Jan Peter Verhave, Johanna Koerten, Knip-Pers 1994-2
Joke en Jan Peter Verhave, Het plakboek van Geesken, Knip-Pers 1994-4
Tonny Jurriaans, Vier papierknippers uit de 19de eeuw met de initialen J.S., Knip-Pers 1994-4
Joke en Jan Peter Verhave, Landbouwhuishoudconsulente Toos Comerell, Knip-Pers 1995-1
Elly Stroucken, Sage en feit uit oorlogstijd, Knip-Pers 1995-1
Joke en Jan Peter Verhave, Onvoltooide legpuzel, Knip-Pers 1995-2
Joke en Jan Peter Verhave en Cees Hettema, Verhaal bij een overhaal, Knip-Pers 1995-3
Magda Helms, Dubbele verrassing George Engelhard-Evert Root, Knip-Pers 1995-3
Magda Helms, N.G. Terpstra, besmet met het knipvirus, Knip-Pers 1995-3
Joke en Jan Peter Verhave en Cees Hettema, Vervolgverhaal bij overhaal, Knip-Pers 1995-4
Tonny Jurriaans, Silhouetteer knipkunst, Knip-Pers 1996-3
Joke en Jan Peter Verhave, Jan Jacob Jöbsis, Limburgse knipper in Nijmegen, Knip-Pers 1996-3
To van Waning-Mijnlieff, Willem Eigeman, 1756‑1839, Knip-Pers 1996-3
Tonny Jurriaans, Onze Vader-knipsels, een rouwknipsel en een huwelijksknipsel, Knip-Pers 1996-4
Joke en Jan Peter Verhave, Mariabeeld, Knip-Pers 1996-4
To van Waning, Terugblik tentoonstelling knipwerk Willem Eigeman(1756-1839), Knip-Pers 1996-4
Magda Helms, Elly Nannenga-Bremekamp, Knip-Pers 1997-1
Magda Helms, Rasechte Grunnegers, Knip-Pers 1997-2
Joke en Jan Peter Verhave, Mijn hertje, mijn hartje!, Knip-Pers 1997-2
Joke en Jan Peter Verhave, Letterlijk en figuurlijk, Knip-Pers 1997-4
To van Waning-Mijnlieff, Het wonderschaartje van Hil Bottema, Knip-Pers 1998-1
Hanke Helms, Joke en Jan Peter Verhave, Knip-Pers 1998-1
Joke en Jan Peter Verhave, Kleurige zwartjes, Knip-Pers 1998-2
Suus Houtman-van der Meulen, To van Waning-Mijnlieff, Knip-Pers 1998-2
Henk van Ark, Stichting W. Tj. Lever 10 jaar, Knip-Pers 1998-2
To van Waning-Mijnlieff, Suus Houtman, Knip-Pers 1998-3
Joke en Jan Peter Verhave, Overgeleverde knipsels, Knip-Pers 1998-4
Maruscha Gaasenbeek, Op bezoek bij de heer Henny Vermeulen in Eerbeek, Knip-Pers 1998-4
Joke en Jan Peter Verhave, Fris van de lever, Knip-Pers 1999-1
Magda Helms, Contact-doos, Knip-Pers 1999-2
Joke en Jan peter Verhave, Geknipt gerij, Knip-Pers 1999-3
Henk van Ark, Koerten in Schoonhoven, Knip-Pers 1999-3
Engel Reinhoudt, Jantje de Prentenknipper, Knip-Pers 1999-3
Joke en Jan Peter Verhave, Geknipt en geveild, Knip-Pers 1999-3
Joke en Jan peter Verhave, Drie generaties knipsters, Knip-Pers 1999-4
Joke en Jan Peter Verhave, Joop Koevoets, een man met twee beroepen, Knip-Pers 2000-1
Henk van Ark, Expositie ‘Geknipt te Amsterdam’, Knip-Pers 2000-2
Rieny van Beek, Manna de Wijs-Mouton, Knip-Pers 2000-3
Joke en Jan Peter Verhave, Pompoen, internet, coptografie, Knip-Pers 2000-4
Rieny van Beek, Atie Willemse, Knip-Pers 2001-2
Maruscha Gaasenbeek, Papiersnijder Frans de Groen, Knip-Pers 2001-3
Joke en Jan Peter verhave, Vroomheid op velijn als kant zo fijn, Knip-Pers 2001-3
Joke en Jan Peter Verhave, Jan de Prentenknipper in Vlaanderen, Knip-Pers 2001-4
Joke en Jan Peter Verhave, Knippen en vasten, Knip-Pers 2002-1
Joke en Jan Peter Verhave, Janny de Jong-Brouwer, Knip-Pers 2002-3
Rieny van Beek, Anna Maria van Schurman, het wonder van Utrecht, Knip-Pers 2002-3
Magda Helms, Henk Scheepers, 1922-2002, Knip-Pers 2002-4
Joke en Jan Peter Verhave, Simson geknipt, Knip-Pers 2002-4
Joke en Jan Peter Verhave, Spoorloos: opsporing verzocht, Knip-Pers 2003-1
Joke en Jan Peter Verhave, Familiewapens, Knip-Pers 2003-2
Joke en Jan Peter Verhave, Zomaar geknipt, Knip-Pers 2003-3
Joke en Jan Peter Verhave, Katernen met knipsels, Knip-Pers 2004-1
Marian Castenmiller, Ontdekking van een “groot” knipper, Knip-Pers 2004-2
Joke en Jan Peter Verhave, Knippend hart, Knip-Pers 2004-2
Marga Stringer, Louise Blokhuis, geometrische vormen, Knip-Pers 2004-2
Tineke Kroes, Een creatieve reis bij de Heer Verburg thuis, Knip-Pers 2004-3
Joke en Jan Peter Verhave, Knipwerk in het huishouden of voortborduren op klokkenkleedjes, Knip-Pers 2004-3
Ieke Boosman, De geknipte wereld van Koos Post, Knip-Pers 2004-3
Ieke Boosman, Gerlof Smit, een gedreven knipper, Knip-Pers 2004-3
Ieke Boosman, Onbekend knipwerk in Middenbeemster, Knip-Pers 2004-3
Ieke Boosman, Nog meer onbekend knipwerk in Middenbeemster, Knip-Pers 2004-4
Joke en Jan Peter Verhave, Ditjes en datjes, Hollandse zwartjes, Knip-Pers 2005-1
Joke en Jan Peter Verhave, Om de Oranjes geschaard, Knip-Pers 2005-2
Marijke Barten, Verslag lezing over Arie Tergant, Knip-Pers 2005-2
Joke en Jan Peter Verhave, Geveild en in veiligheid, Knip-Pers 2005-3
Ieke Boosman, Joke Verhave, bioloog gebiologeerd door de knipkunst, Knip-Pers 2005-3
Baukje Koerts, Maria Stevens-Pfabe, Knip-Pers 2005-3
Jeannet Pasterkamp-Boerkoel, Een oud knipsel, Knip-Pers 2005-3
Joke en Jan Peter Verhave, Romantiek, Knip-Pers 2006-1
Joke en Jan Peter Verhave, Series nu en toen, Knip-Pers 2006-2
Maruscha Gaasenbeek, De vier seizoenen Dini Langkamp‑Prins, Knip-Pers 2006-2
Joke en Jan Peter Verhave, Vreugde der Volkskunst, Knip-Pers 2006-4
Ieke Boosman, Wies Palma: Zij kan het knippen niet laten, Knip-Pers 2006-4
Joke Verhave, Antiek knipwerk, Knip-Pers 2007-1
Ieke Boosman, Elle Hollander-Hooijberg, Knip-Pers 2007-1
Joke en Jan Peter Verhave, Kezen knippen, Knip-Pers 2007-1
Joke en Jan Peter Verhave, Knipsels uit een kunstzinnige familie, Knip-Pers 2007-2
Ieke Boosman, Nel Wezel, promotor van de knipkunst, Knip-Pers 2007-3
Ieke Boosman, Wie bedacht de naam Knip-Pers?, Knip-Pers 2007-4
Joke en Jan Peter Verhave, Geletterd en geknipt, Knip_Pers 2007-4
Chris van de Veen en Geert Schenkel, Eruit gelicht,museum van papierknipkunst,  Knip-Pers 2007-4
Joke en Jan Peter Verhave, Knippers knippen knippers , Knip-Pers 2008-1
Gerlof Smit, Een stuk papier van 4 gram en 14 meter lang, op reis, Knip-Pers 2008-1
Joke en Jan Peter Verhave, Kleine en grote geschiedenis, Knip-Pers 2008-2
Joke en Jan Peter Verhave, Een vroom en vrolijk knipper, Knip-Pers 2008-3
Ieke Boosman, Frouke Goudman-Cupido: een fenomeen op knipgebied, Knip-Pers 2008-3
Jeannet Pasterkamp, Boekherinneringen, Knip-Pers 2008-3
Chris van der Veen en Geert Schenkel, Er uit gelicht, museum van papierknipkunst, Knip-Pers 2008-3
Joke en Jan Peter Verhave, Schaarse winters, Knip-Pers 2008-4
Joke en Jan Peter Verhave, Symbolen in silhouet, Knip-Pers 2009-1
Ieke Boosman, Er zit muziek in Hans Borstlap èn in zijn knipsels!, Knip-Pers 2009-1
Joke en Jan Peter Verhave, Broodknipper of bijbaantje, Knip-Pers 2009-3
Helma Kip, Thekla Voorink-Overweg, Knip-Pers 2009-3
Joke en Jan Peter Verhave, Roëmelé, schaarkunstenaar, Knip-Pers 2009-4
De huwelijksreis van Evert Root, Knip-Pers 2009-4
Joke en Jan Peter Verhave, Met de scheer in ’t geweer, Knip-Pers 2010-1
Chris van der Veen en Geert Schenkel,Er uit gelicht, museum van papierknipkunst, Knip-Pers 2010-1
Joke van Dijken, Oud knipsel, Knip-Pers 2010-1
Joke en Jan Peter Verhave, Geknipt voor de koning van Groningen, Knip-Pers 2010-3
Joke en Jan Peter Verhave, Kunstkamers en knipkabinetten, Knip-Pers 2010-4
Gerlof Smit, Een tentoonstelling. Over een paar maanden, Knip-Pers 2010-4
Joke en Jan Peter Verhave, Schaarse gegevens, Knip-Pers 2011-1
Joke en Jan Peter Verhave, Een gekaapt knipsel, Knip-Pers 2011-2
Joke en Jan Peter Verhave, Breekbaar en Kwetsbaar, Knip-Pers 2011-3
Joke en Jan Peter Verhave, Molens in silhouette, Knip-Pers 2011-4
Joke en Jan Peter Verhave, Silhouetten in ‘t voorbijgaan, Knip-Pers 2012-1
Joke en Jan Peter Verhave, Een Eeuw Openluchtmuseum, Knip-Pers 2012-2
Joke en Jan Peter Verhave, Een boom opzetten, Knip-Pers 2013-1
Joke en Jan Peter Verhave , Erfgoed behoed: pluizen, knippen, tegelen, Knip-Pers 2013-2
Joke en Jan Peter Verhave , De kleur geknipt klaar, Knip-Pers 2013-3
Joke en Jan Peter Verhave, Graven in de knipgeschiedenis, Knip-Pers 2014-2
Joke en Jan Peter Verhave, Groninger knippers, Knip-Pers 2014-3
Joke en Jan Peter Verhave, Gissen naar de knipper, Knip-Pers 2014-4
Joke en Jan Peter Verhave, Papieren dieren, Knip-Pers 2015-1
Joke en Jan Peter Verhave, Een Knip Ster van 300 jaar geleden, Knip-Pers 2015-2
Joke en Jan Peter Verhave, Kyck-Schaer en Knip-schaar van Cornelis van Halmael, Knip-Pers 2015-3
Joke en Jan Peter Verhave, Een speurtocht naar knipkunst, Knip-Pers 2015-4
Joke en Jan Peter Verhave, Tola Steinhage-veelzijdig kunstenares, Knip-pers 2016-1
Joke en Jan Peter Verhave, Tola Steinhage deel 2, Knip-Pers 2016-2
Joke en Jan Peter Verhave, Vraagbaak, bloemlezing van vragen, Knip-Pers 2016-3
Joke en Jan Peter Verhave, Knipwerk voor een Medicus, Knip-Pers 2016-4
Joke en Jan Peter Verhave, 3D knippen, Knip-Pers 2017-2
Joke en Jan Peter Verhave, Deventer sprokkelingen, Knip-Pers 2017-3
Joke en Jan Peter Verhave, Geknipte visitekaartjes, Knip-Pers 2017-4
Joke en Jan Peter Verhave, Justus van Maurik, portrettist, Knip-Pers 2018-1
Joke en Jan Peter Verhave, Welgesteld en wel geknipt -1, Knip-Pers 2018-2
Suus Houtman, Bomen over NENB, deel 1, Knip-Pers 2018-2

Joke en Jan Peter Verhave, Welgesteld en wel geknipt -3, Knip-Pers 2018-3
Suus Houtman, Bomen over NENB, deel 2, Knip-Pers 2018-3
Marian Draaisma, In memoriam Anny Versnel, Knip-Pers 2018-4
Joke en Jan Peter Verhave, Oprichtster van de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst, Knip-Pers 2018-4
Suus Houtman, Bomen over NENB, deel 3, Knip-Pers 2018-4
Joke en Jan Peter Verhave, Voorvechtster voor de kniptraditie en -erfgoed: Irma Kerp, Knip-Pers 2019-1
Suus Houtman, Bomen over bomen van NENB, deel 4, Knip-Pers 2019-1
Suus Houtman-van der Meulen, Bomen over Thekla Voorink-Overweg, Knip-Pers 2019-3
Suus Houtmna-van der Meulen, Bomen over Thekla Voorink-Overweg, Knip-Pers 2019-4
Joke en Jan Peter Verhave, Line Huizenga-Onnekes, folkloriste, Knip-Pers 2019-4

 

Henk van Ark, Wie weet meer over Bakema, Bosch en van Eck?, Nieuwsbrief 1989-1
Henk van Ark, Bram Bosch, schipper en papierknipper, Nieuwsbrief 1990-1
Henk van Ark, De “Wildevanker” knipper, Nieuwsbrief 1990-1
Henk van Ark, Knipsels van “Wildevanker” in New York, Nieuwsbrief 1990-2
Henk van Ark, Schenking: werk van de “Piersma knipper” uit Friesland, Nieuwsbrief 1990-2
Henk van Ark, Knipwerk van Hettie van Langen, Nieuwsbrief 1991-1
Henk van Ark, Meer over de “Piersma” knipper uit Friesland, Nieuwsbrief 1991-1
Henk van Ark, Knipwerk van Th. Broekstra, Nieuwsbrief 1991-2
Henk van Ark, Map met 45 knipsels, Nieuwsbrief 1991-2
Henk van Ark, De Rotterdamse knipper Johan Bennik, Nieuwsbrief 1992-1
Henk van Ark, Knipsels van Toos Comerell, Nieuwsbrief 1992-1
Henk van Ark, Knipwerk van een “merkwaardige vrouw uit de vorige eeuw”, Nieuwsbrief 1992-1
Henk van Ark, Papieren portretten van Geert Konsé, Nieuwsbrief 1992-2
Henk van Ark, Zeeuws knipwerk (1): Knipsels van Jan Huyszoon en anderen, Nieuwsbrief 1992-2
Henk van Ark, Zeeuws knipwerk (2): Knip- en prikwerk van Betje Wolff, Nieuwsbrief 1992-2
Henk van Ark, Een knipsel van Jan de Bleyker uit 1777, Nieuwsbrief 1992-3
Henk van Ark, Een vroeg 19de eeuws “santje”, Nieuwsbrief 1992-3
Henk van Ark, Een schimmenspel van Frans ter Gast, Nieuwsbrief 1992-4
Henk van Ark, Is dit wel prikwerk van Betje Wolff?, Nieuwsbrief 1992-4
Henk van Ark, Tentoonstelling “Knip en dicht”, Nieuwsbrief 1993-1
Henk van Ark, Schaduwbeelden of “witte schimmen”, Nieuwsbrief 1993-1
Henk van Ark, Silhouettist Paul Krüger, Nieuwsbrief 1993-4
Henk van Ark, Rotterdamse silhouettisten eind 18de eeuw, Nieuwsbrief 1993-4
Henk van Ark, Knipsels van Jan J. Gort ?, Nieuwsbrief 1993-4
Henk van Ark, Vier achttiende eeuwse knipkunstkabinetten, Nieuwsbrief 1994-1
Henk van Ark, Knipwerk uit de Krimpenerwaard I, Nieuwsbrief 1994-2
Henk van Ark, Knipwerk uit de Krimpenerwaard II, Nieuwsbrief 1994-2
Henk van Ark, Vier achtiende-eeuwse knipkunstkabinetten II, Nieuwsbrief 1994-2
Henk van Ark, Expositie “Rotterdamse papierknipkunst”, Nieuwsbrief 1994-2
Henk van Ark, Piet van Stuivenberg, Nieuwsbrief 1993-4
Henk van Ark, Vier achttiende eeuwse knipkunstkabinetten III, Nieuwsbrief 1993-4
Henk van Ark, De papierknipster van Juweel, Nieuwsbrief 1994-3
Henk van Ark, Vier achttiende-eeuwse knipkunstkabinetten IV, Nieuwsbrief 1994-4
Henk van Ark, Silhoutteer”machines”, Nieuwsbrief 1995-1
Henk van Ark, Onderwijs in het silhouetteren, Nieuwsbrief 1995-1
Henk van Ark, Silhouettist Ds. Johannes Hoek, Nieuwsbrief 1995-1
Henk van Ark, Een schimmenspel van Ko Doncker, Nieuwsbrief 1995-1
Henk van Ark, Schimmen van Acket, Nieuwsbrief 1995-1
Henk van Ark, Curiöse von papier geschnittene sachen I, Nieuwsbrief 1995-2
Henk van Ark, Haarlemse silhouetten, Nieuwsbrief 1995-3
Henk van Ark, Curiöse von papier geschnittene sachen II, Nieuwsbrief 1995-3
Henk van Ark, Curiöse von papier geschnittene sachen III, Nieuwsbrief 1995-4
Henk van Ark, 35 Jaar Nederlands Museum van Knipkunst, Nieuwsbrief 1995-4
Erik Ennenga, Mevrouw Kerp, Nieuwsbrief 1996-1
Henk van Ark, De expositie “Papieren knipwerk” van 1946 I, Nieuwsbrief 1996-1
Henk van Ark, Nieuwe aanwinst, Nieuwsbrief 1996-2
Henk van Ark, De expositie “Papieren knipwerk” van 1946 II, Nieuwsbrief 1996-2
Henk van Ark, Nieuwe aanwinst, Nieuwsbrief 1996-3
Henk van Ark, De expositie “Papieren knipwerk” van 1946 III, Nieuwsbrief 1996-3/4
Henk van Ark, Museumaanwinst: een 18de eeuws wapenknipsel, Nieuwsbrief 1997-1
Henk van Ark, De expositie “Papieren knipwerk van 1946 IV, Nieuwsbrief 1997-1
Henk van Ark, Aanwinst, Nieuwsbrief 1997-4
Henk van Ark, Theun Broekstra, Nieuwsbrief 1998-4
Henk van Ark, Papierknipkunst in Franker in 1950, deel , Nieuwsbrief 1999-1
Henk van Ark, Papierknipkunst in Franeker in 1950, deel 2, Nieuwsbrief 1999-2
Henk van Ark, Schimmenspeler Frans ter Gast,Nieuwsbrief 1999-3
Henk van Ark, Joanna Koerten in Schoonhoven, Nieuwsbrief 1999-3
Henk van Ark, Portretten uit wit papier, Nieuwsbrief 1999-3
Henk van Ark, De prijs van Koerten, Nieuwsbrief 1999-4
Henk van Ark, Museumbezoekers en Jan de Bleyker, Nieuwsbrief 2000-1
Henk van Ark, Het Album Amicorum van Jacob Heyblocq, Nieuwsbrief 2002-2
Henk van Ark, Veertig jaar Nederlands Museum van Knipkunst, Nieuwsbrief 2000-3
Henk van Ark, Over Koerten, deel 1, Nieuwsbrief 2000-4
Henk van Ark, Over Koerten, deel 2, Nieuwsbrief 2000-4
Henk van Ark, “De Romeinse Vrijheid” van Joanna Koerten, Nieuwsbrief 2000-4
Henk van Ark, Het Stamboek van Koerten, Nieuwsbrief 2000-4
Henk van Ark, Uit knipsels van Joanna Koerten, Nieuwsbrief 2000-4

Henk van Ark, Huizenga-Onnekes over knipsels en Jan de Bleyker, Nieuwsbrief 2001-2 en 3
Henk van Ark, Geknipt voor Schoonhoven, Nieuwsbrief 2001-4
Henk van Ark, Reacties en vragen van museumbezoekers, Nieuwsbrief 2001-4
Henk van Ark, Over de papierknippers Cokart en Roemelé, Nieuwsbrief 2002-1
Henk van Ark, Gertrud Januszwski, Nieuwsbrief 2002-4
Henk van Ark, Werk van Januszewksi, voor de museumverzameling, Nieuwsbrief 2003-1
Henk van Ark, Nieuwe museumaanwinst?, Nieuwsbrief 2003-4
Henk van Ark, Knipsels van Broekstra, Nieuwsbrief 2003-4
Atty Broer, Zeeuwse knippers en hun werk, Nieuwsbrief 2004-3
Henk van Ark, Het knipwerk van Stien Momber, Nieuwsbrief 2004-4
Atty Broer, Zeeuwse knippers en hun werk, deel 2, Nieuwsbrief 2004-4
Atty Broer, Portretten van knipkunstenaars, deel 1, Nieuwsbrief 2005-1
Henk van Ark, Expositie Januszewski, Nieuwsbrief 2005-1
Atty Broer, Portretten van knipkunstenaars, Agnes Block 2, Nieuwsbrief 2005-2
Atty Broer, Portretten van knipkunstenaars, Anna Maria van Schurman, Nieuwsbrief 2005-2
Elly Stroucken-de Jager, Elk mens is uniek en zo is zijn profiel, Nieuwsbrief 2007-1
Atty Broer, Portretten van Knipkunstenaars, Steven Blankaart, Nieuwsbrief 2005-3/4
Henk van Ark, Joanna Koerten en Peter de Grote, Nieuwsbrief 2005-3/4
Henk van Ark, Geknipte profielportretten of silhouetten, Nieuwsbrief 2006-1/2
Atty Broer, Portretten van knipkunstenaars, deel 4, Nieuwsbrief 2006-3
Henk van Ark, Reliëfwerk en papieren bavelaars, Nieuwsbrief 2007-3
Henk van Ark, De silhouetknipper Klaas Bakema, Nieuwsbrief 2006-4/2007-1
Atty Broer, Portretten van knipkunstenaars, deel 7, Nieuwsbrief 2007-4
Henk van Ark, Het geknipte portret van David van Hoogstraten, Nieuwsbrief 2008-1

 

Henk van Ark, Knipwerk in albums voor 1700, Papyria 1-2011
Henk van Ark, Jan de Rijmer en knipsels met de schaar, Papyria 1-2011
Henk van Ark, Doopsgezinden en knipkunst, Papyria 2-2011
Henk van Ark, Rotterdamse papierknipkunst & Klaas Bakema inleiding, Papyria 2-2011
Henk van Ark, Geportretteerd als papierknipper: Jan Kopper (1), Papyria 3, 3-2012
Henk van Ark, Knipsels als illustratie: Mance Post, Papyria 3-2012
Henk van Ark, Meer dan papieren speelgoed, Papayria 3-2012
Henk van Ark, Over Wiecher Tjeert Lever, Papyria 4
Henk van Ark, De schaarminerven en de schaarhercuul, Papyria 4-2012
Henk van Ark, Op nieuwe wijs naar oude trant, Papyria 4
Henk van Ark, Tovenaar met het schaartje, Papyria 4
Henk van Ark, Lever, Bruning en Zijl, Papyria 4
Henk van Ark, Herinneringen aan Lever, Papyria 4
Henk van Ark, Maria, Adriaan en Joanna, Papyria 5
Henk van Ark, De knipsels van Joanna Koerten, Papyria 5
Henk van Ark, Czaar Peter op bezoek, Papyria 5
Henk van Ark, Nicolaas Verkolje en Koertens stamboek, Papyria 5
Henk van Ark, De onmisbare catalogus, Papyria 5
Henk van Ark, Geportretteerd als papierknipper (Elisabeth Rijberg), Papyria 6
Henk van Ark, Een knippende stotteraar in de 17de eeuw, Papyria 6
Henk van Ark, Papieren gedenkstukken voor Lodewijk Napoleon, Papyria 6
Henk van Ark, Hendrick Berck, een creatieve behanger uit Dordrecht, Papyria 6
Henk van Ark, Silhouetten, geknipt op bijzondere tentoonstellingen, Papyria 6
Henk van Ark, Uit kleine arbeid, grote roem, Papyria 7
Henk van Ark Een papieren monument voor een gesneuvelde patriot, Papyria 7
Henk van Ark, Physognomie en profielknipkunst, Papyria 7
Henk van Ark, Wiecher Lever als silhouettist, Papyria 7
Henk van Ark, Courantenadvertenties als bron voor onderzoek, Papyria 7
Henk van Ark, Knipsels als illustratie: Mance Post, deel 2, Papyria 7
Henk van Ark, Van Dokkum over Joanna Koerten en andere knipkunstenaars, Papyria 8
Henk van Ark, Met de eerste compagnie op mobilisatie: Schimmen van Acket, Papyria 8
Henk van Ark, Ko Doncker in Groningen in 1917, Papyria 8
Henk van Ark, De bloemenwereld van Wiecher Lever, Papyria 9
Henk van Ark, Line Huizenga en knipsels in Groningerland, Papyria 9
Henk van Ark, Volkskunst uit Groninger particulier bezit, Papyria 9
Henk van Ark, Een papieren aanwinst voor het Groninger museum, Papyria 9
Henk van Ark, Silhouettisten en fotografie in Groningen, Papyria 9
Henk van Ark, Schaarkunst van Roemelé, Papyria 9
Henk van Ark, De “special effects” in het werk van Joanna Koerten, Papyria 10
Henk van Ark, Koerten en het onderwijs in de knipkunst, Papyria 10
Henk van Ark, Kanttekeningen bij een knipkunsttentoonstelling, Papyria 10
Henk van Ark, Koerten en het onderwijs in de knipkunst, Papyria 10
Henk van Ark, Dichters en lofdichten, Papyria 10
Henk van Ark, Wat de la Rue in Amsterdam zag, Papyria 10
Henk van Ark, Jan Goeree en Joanna Koerten, Papyria 10
Henk van Ark, De Buitenplaats de Aemstelhoek, Papyria 10
Hester van Rees, Jan de Prentenknipper en het Historisch Museum De Bevelanden, Spuije 2021-1