Colofon

Het Knipperslexicon is een inititatie van de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst en kwam tot stand in samenwerking met Joke en Jan Peter Verhave. Een groot deel van de gegevens is ingevoerd en vormgegeven door Maja Houtman. Het project is financieel mogelijk gemaakt door het Lies Markus Fonds.

Het lexicon groeit constant en de reeds eerder ingevoerde lemma’s en publicaties worden daar waar nodig verbeterd.

Wij blijven geïnteresseerd in nieuwe vondsten en geven bezitters van historische knipwerken graag onze indruk en advies over conservering.

Informatie over Joke en Jan Peter Verhave is te vinden in Bijdragen en Mededelingen van het NOM, 1983, 1, 17-20; Knip-Pers 1998-1, 2005-3, 2014-2, 2021-1 en Jaarboek De Zeventiende Eeuw, 2017, 147-152.