Categoriearchief: letter H

Hooyman-Janssen, Diny

Diny Hooyman-Janssen, Arnhem 1928-2019 Arnhem

Diny werd in 1979 een leerling van de knipster Suus Houtman in Arnhem. Samen met anderen stichtte ze een knipkring. Bij de oprichting van de Vereniging in 1983 had ze een organiserende rol; later ook bij de landelijke contactdag 1988 in Arnhem en bij tentoonstellingen in de regio.

Ze maakte grote knipsels op A4 formaat, vaak met dieren of planten, al of niet in symmetrische opstelling.

Literatuur

Harttung, Jacob

Jacob Harttung, ? ?-1777 Amsterdam

Hij was ongehuwd. Van hem is een werkstuk bekend met zijn naam en jaar 1767 (achternaam in spiegelbeeld), met engelen en bloemen en Bijbelse verhalen: de twee verspieders met een reuze druiventros, Abraham die Izaak zal offeren en Tobias met vis en engel Rafael.

Collectie
  • Particulier bezit

Huijszoon, Jan

Jan Huijszoon (verschillende schrijfwijzen, o.a. Huisson in 1868),  Colijnsplaat 1799-1870 Goes.

Een man die zijn brood verdiende als “plaatsnijder”. Zijn werkgebied was de provincie Zeeland, waar hij met een mars op zijn rug, met vrouw en kinderen door de provincie trok. Hij stond alom bekend als Jan de Prentenknipper. ‘s Winters maakte hij kleine bijbelleggertjes en grotere Bijbelse en huwelijks prenten. Ook dorpsgezichten, monumentale huizen en hofstedes. Hij kleurde zijn prenten met waterverf in. De inkleuring en intekening zijn soms nog beeldender dan het snijwerk zelf. Hij gebruikte een veelheid aan symbolen die op een niet altijd begrijpelijke manier samenhingen.

Collectie
  • Museum de Bevelanden, Goes
  • Zeeuws Museum, Middelburg
  • Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem
  • Particulier bezit
Literatuur

Huyssen, Jacob van

Jacob van Huyssen,  overleden 1688, Leiden
Hij was kleermaker. Maakte Gezichten in Amsterdam en op het Y, “op de manier van Joanna Koerten”. Zijn werk werd zeer geroemd. Genoemd in de Catalogus van de schilderijen van verzamelaar Jan Pekstok 1792 (Kramm, Van der Aa).

Hordijk, Stephanus

Stephanus Hordijk, 1760-1840, Delfshaven
Steven werd de knippende “kommandeur op ’s Rijks Marinewerf” genoemd. Op een tentoonstelling van “Oudheden en Merkwaardigheden”  te Delft in 1863 werd een knipsel op fluweel en een keurig gesneden bloemstuk getoond (catalogus # 2244). In de beschrijving van zijn boedel zijn 33 schilderijen geknipt en ongeknipt vermeld, die werden getaxeerd op twee gulden. Hordijk trouwde 1) 1787 Christina Spiering, 2) 1802 Maria Vreudiger.

Literatuur
  • van Ark, Zeer uitstekende kurieuze stukken van papier. Rotterdam 1987, p. 12

Hopman, N.

N. Hopman,
Maakte een zeilschip op een rede 1867. Mogelijk was hij Nicolaas Hopman (1794-1870), schilder, restaurator van schilderijen Rijksmuseum en Oranjezaal Huis ten Bosch en conservator Mauritshuis.

Hooijberg, Jan Hendrikz.

Jan Hendrikz. Hooijberg, 1763-1830, Middelie
Getrouwd met Geertje Jans Groot.
Knipte in 1806 een naïeve voorstelling met smalle huizen, bomen, een theekoepel en een jachtscène. Onderdelen zijn los en dubbel­gevouwen geknipt.

Collectie
  • Edams Musem, Edam
Literatuur

Hoop, Douwe de

Douwe de Hoop, Workum 1800-1830 Workum
Zoon van een houtzaagmolenaar oefende hij al jong in het knippen van paarden en andere dieren naar de natuur. Die knipsels oogsten zoveel bewondering dat hij tekenles kreeg en als 16-jarige te Amsterdam bij een kunstschilder in de leer ging, Hij maakte genre- en figuurstukken, portretten en historische voorstellingen en kreeg daarvoor diverse onderscheidingen. Enkele knipsels gemaakt door Douwe als jongen van 8 jaar, werden door Johanna Iskjen Hoekema uit Workum in haar Bijbel bewaard; zij trouwde in 1816 met de doopsgezinde dominee Joost Hiddes Hilbertsma te Bolsward. Deze maakte zich verdienstelijk met het documenteren van Friese volkskunst.

Collectie
  • Fries Museum, Leeuwarden

Hoogendoorn, W.

W. Hoogendoorn, omstreeks1827
Knipsel met de Tien Geboden (in het  Frans), twee ronde Bijbelse taferelen (Aarons staf verandert in slang; aanbidding van het gouden kalf), omgeven door kant rand met veerachtige versie­ring, twee vogels, een leeuw, een engel, een familiewapen en de datum 1827.

Collectie
  • Particulier bezit

Hoogendam, Gautier

Gautier (Wouter) Hoogendam, Rotterdam 1806-1833 Rotterdam
Maakte in 1826 een knipwerk voor de 70e verjaardag van de Rotterdamse zakenman en notabel Isaac Hubert, Chevalier du Lion Neerlandais (ridder Nederlandse Leeuw). In de linker vaas staat het vrijmetselaarsteken.

Wouter trouwde met Mietje Gevel in 1830 en was toen fabrikant.

Knipwerk in particuliere collectie