Categoriearchief: letter H

Hooijberg, Jan Hendrikz.

Jan Hendrikz. Hooijberg, Beemster1763-1830 Middelie
Getrouwd met Geertje Jans Groot en was bij zijn overlijden kledermaker.
Knipte in 1800 een naïeve voorstelling met smalle huizen, bomen, een theekoepel en een jachtscène. Onderdelen zijn los en dubbel­gevouwen geknipt. De betekenis van de letters C  TL is onduidelijk

Collectie
 • Edams Musem, Edam
Literatuur

Hoop, Douwe de

Douwe de Hoop, Workum 1800-1830 Workum
Zoon van een houtzaagmolenaar oefende hij al jong in het knippen van paarden en andere dieren naar de natuur. Die knipsels oogsten zoveel bewondering dat hij tekenles kreeg en als 16-jarige te Amsterdam bij een kunstschilder in de leer ging, Hij maakte genre- en figuurstukken, portretten en historische voorstellingen en kreeg daarvoor diverse onderscheidingen. Enkele knipsels gemaakt door Douwe als jongen van 8 jaar, werden door Johanna Iskjen Hoekema uit Workum in haar Bijbel bewaard; zij trouwde in 1816 met de doopsgezinde dominee Joost Hiddes Hilbertsma te Bolsward. Deze maakte zich verdienstelijk met het documenteren van Friese volkskunst.

Collectie
 • Fries Museum, Leeuwarden

Hoogendoorn, W.

W. Hoogendoorn, omstreeks1827
Knipsel met de Tien Geboden (in het  Frans), twee ronde Bijbelse taferelen (Aarons staf verandert in slang; aanbidding van het gouden kalf), omgeven door kant rand met veerachtige versie­ring, twee vogels, een leeuw, een engel, een familiewapen en de datum 1827 (volgens veilingcatalogus).

Is dit dezelfde als Wouter Hoogendam, die in 1826 een knipwerk maakte, ook met Franse tekst (zie aldaar)?

Collectie
 • Particulier bezit

Hoogendam, Gautier

Gautier (Wouter) Hoogendam, Rotterdam 1806-1833 Rotterdam
Maakte in 1826 een knipwerk voor de 70e verjaardag van de Rotterdamse zakenman en notabel Isaac Hubert, Chevalier du Lion Neerlandais (ridder Nederlandse Leeuw). In de linker vaas staat het vrijmetselaarsteken.

Wouter trouwde met Mietje Gevel in 1830 en was toen fabrikant.

Knipwerk in particuliere collectie

Hofman, Tjalling Abrahams

Tjalling Abrahams Hofman, Oosterbierum 1801-1861 Kimswerd
Zijn beroep is  “kooltjer” dat is akkerbouwer met arbeidsintensief bedrijf. boer te Wonseradeel, Midlum, Harlingen. Hij trouwde in 1828 met Attje Teakeles Oostra. Won als melktapper in 1851 een prijs voor een opstel over boterbereiding: “Ondervinding is de beste leermeester”.

Van hem is  een schijnbaar symmetrisch knipsel bekend voor de bruiloft van dorpsgenoot Hessel  P. Roorda, die in 1829 trouwde met Sytske Sytses Brandsma uit Pingjum. Het knipsel heeft  een ovale bloemenkrans en mooi uitgewerkte letters; is gesigneerd en gedateerd 1830.

Collectie
 • Particulier bezit
Literatuur
 • Leeuwarder Crt 8.10.76

Hoeksema, Daan

Daan Hoeksema, 1879 – 1935, Groningen- Amsterdam
Daniël Hoeksema werd in 1879 in Oldekerk geboren als zoon van een ‘koekebakker’ en groeide op in Roden. Na aanvankelijk de voetsporen van zijn vader te volgen, zag zijn baas al gauw dat er meer in hem school. Na een opleiding aan Minerva, de Academie voor Beeldende Kunst te Groningen, volgde hij nog een studie aan de Kunstnijverheidsschool in Amsterdam. Hij behoort tot de eerste striptekenaars van ons land, maar hij was ook reclametekenaar, de oerversie van het alom bekende fruitbaasje Flipje Tiel is van zijn hand. Voor de uitgeverij Gebr. Koster maakte hij knip- en plak voorbeelden. !922 werd het boekje Silhouetten-Knipkunst uitgegeven, en in 1929 ‘Schaduwbeelden, knippen en plakken’. In 1940 het mapje ‘Hollandse Zwartjes’. Zijn boekjes en voorbeelden zijn tot in de 60-er jaren uitgegeven. In 2003 was de tentoonstelling “Daan Hoeksema en het televisieloze tijdperk” in Barneveld.

Literatuur
 • S.J. Stevan: Daan Hoeksema, tekenaar en kindervriend. Barneveld, Veluws Museum Nairac, 2003
 • Knip-pers 2005-1

Hilzer, Johannes Christophorus

Johannes Christophorus Hilzer, 1797-1880, Emden, Terneuzen
Oppasser en Apothecar in de Infirmerei, gepensioneerd militair; trouwde 1) Emden 1826 Wilhelmina Rosenzweig, tr. 2) 1853 Terneuzen, Bartje de Groot, tr. 3) 1855 Terneuzen Maria Wilhelmina van de Weghe. Uit laatste huwelijk tenminste zes kinderen die allen vroeg stierven.

Hij maakt een serie tekstknipsels voor de Koninklijke Familie ± 1877.

Collectie
 • Particuliere collectie
Literatuur

Heijen, Johannes Jans.

Johannes Jans. Heijen, Hannover 1792-1854 Veendam
Hij is de maker van een naïef bijbelknipsel, in 1828. Dit knipsel is in tweevoud gemaakt en beide zijn bewaard gebleven. In de voorstelling zijn twee verhalen uit het Oude Testament verwerkt, die niets met elkaar te maken hebben: Ester en Ahasveros, en de dood van Absalom. Het geheel is opgevuld met bladmotieven en twee spiegelmonogrammen. Het ene exemplaar is egaal wit (was in de collectie Lever; Christie’s #347), in het andere zijn potloodlijnen als voortekening te zien en het prikwerk is duidelijk (dit was dus het bovenste vel). De betreffende Bijbelteksten zijn eronder geschreven met pen. Het was te zien in de tentoonstelling “Volkskunst in Groninger particulier bezit”, Minze van den Akker, 1968.
Line Huizenga zocht en vond in Wedde: Johannes Joan Heijen, smidsknecht uit Sappemeer, die trouwde als 37 jarige op 9 mei 1829 te Wedde met een dienstmeid uit die plaats, Catharina Georgia (of Jurchia) Zwale (Swalen, Zwollen, Zwolling), die volgens de acte niet kon schrijven. De monogrammen stellen JH en CG voor: het paar, kort voor hun trouwen. Bij haar overlijden in 1860 stond Catharina geregistreerd als ijzersmidse.
In hetzelfde handschrift als in het knipwerk uit de coll. Lever bevond zich een papier aan de achterkant tussen knipsel en afdekplankje met een gedichtje uit 1828, door Trijntje Hiddes Werda (1822-1896). Zij werd aanvankelijk aangeduid als de knipster; ze is in 1840 getrouwd met Freerk Eites Poppes en woonde in Oude Pekela. Uit de familie Werda die in Wedde bleef wonen komt mededeling dat er nog een papiertje was, waarop stond dat Heyes de knipper was en daar zes stuivers en een spint bruine bonen mee verdiend had. Mogelijk is Catharina dienstbode geweest bij de familie Werda.

Collectie
 • Westfries Museum, Hoorn
 • Particulier bezit
Literatuur

Herbig, Johan George

Johan George Herbig , Sliedrecht 1794-1863 Zwolle

Maakte diorama’s met een dorpsgezicht in 1843 en 1845.

Hij trouwde in 1822 te Zwolle met Anna Maria Theodora Ziegeler en was bij overlijden majoor der infanterie

Collectie
 • particuliere collectie