Hooyman-Janssen, Diny

Diny Hooyman-Janssen, Arnhem 1928-2019 Arnhem

Diny werd in 1979 een leerling van de knipster Suus Houtman in Arnhem. Samen met anderen stichtte ze een knipkring. Bij de oprichting van de Vereniging in 1983 had ze een organiserende rol; later ook bij de landelijke contactdag 1988 in Arnhem en bij tentoonstellingen in de regio.

Ze maakte grote knipsels op A4 formaat, vaak met dieren of planten, al of niet in symmetrische opstelling.

Literatuur