Categoriearchief: Biografie

Vos, P.

P. Vos

Hij of zij maakte in 1731 een mooi knipwerk met Bijbelse scenes (Adam en Eva met de slang en verdreven uit het Paradijs; de twee verspieders met een reuze druiventros; Absalom hangend aan de eik, doorstoken; Eliezer op zoek naar een bruid voor Izaäk, ontmoet Rebecca bij de bron.

De tekst luidt: “Geen Groote Schat of gelt of goedt, De Poort des hemels oopen doet”. Zonder verdere aanwijzingen is de maker niet nader te identificeren. Misschien zijn de typische vogels terug te vinden in een ander knipwerk.

Collectie
  • Privé collectie

Bruijgom, Roeland

Roeland of Roelof Bruijgom, Rotterdam 1785-1859 Rotterdam

Hij knipte in 1805 een zeer Oranjegezind werkstuk, ter ere van PWDV (stadhouder Prins Willem V, die toen in ballingschap was in Engeland en in 1806 overleed). Het ademt de sfeer van de late 18e eeuw. Het prinselijk devies Je Maintiendrai en zijn orde van de Kouseband staan erin. Zo ook de Nederlandse Leeuw, Eendracht maakt macht. Bruijgom leefde toen in de Franse tijd (de Bataafse Republiek), maar hij hoopte op een opleving van handel en koopvaardij, leger en marine, en ook op een genoeglijk leven (als de Fransen weer weg zouden zijn).

Hij was getrouwd met Annigje Neeleman in 1814, In dat jaar staat hij in het militieregister geregistreerd als koekebakkersknecht; hij heeft meegevochten in de slag bij Waterloo, want hij kreeg daarvoor een gratificatie. In 1817 was hij 2e luitenant en in 1826 1e luitenant. Bij zijn overlijden was hij winkelier.

Collectie
  • Museum van Knipkunst

collectie Museum van Papierknipkunst

Veen, Cornelis van

Kees van Veen, Waddinxveen 1881-1939 Boskoop

Kees knipte twee opstaande herten tussen bloemtakken.

Hij was getrouwd met Gerarda Frederika van Heiningen in 1906 te Boskoop.

Suchtelen, Gerhard Gijsbert Joan van

Gerhard van Suchtelen, Deventer 1722-1788 Deventer

Een belangrijk heerschap in Den Haag, getrouwd in 1751 met Catharina Judith Umbgrove te Oosterbeek. Hij was mogelijk een knipper.

Er was een portret van Frederik de Grote, in de collectie Kerp. Zij schreef dat toe aan de/een burgemeester [Johan?] Van Suchtelen van Deventer (1733-1803).

Collectie
  • collectie Kerp

Coenraad, Nicolaas

Nicolaas Coenraad, Rotterdam 1820-1848 Rotterdam

Een knipwerk met de signatuur N. Coenraad leidt niet direct naar de maker. In Amsterdam was een Nanning Coenraad, die als zeeman in 1770 en 1772 e.e.a. bij een notaris liet vastleggen; hij overleed in 1829 te Oost-Indie. Ook in Amsterdam was een Nicolaas die 1) trouwde met Marietje Piel en na haar overlijden in 1771, 2) met Anna de Roos.

Een andere Nicolaas leefde In Rotterdam (zie boven). Hij werd ingeschreven in de Nationale Militie in 1839. Mogelijk was hij de knipper, want in die tijd, nl. die van koning Willem I,  was hij de enige  N. Coenraad.

Het enig bekende knipwerk stelt een paradijsachtige tuin voor met leeuwen. paard, pauw, schaap, ooievaar, kip tussen twee fijn uitgewerkte pilaren. In het niet-symmetrische geboomte drie grote vogels, een altaar, zon, doorboorde harten en bovenin het Nederlandse wapen met Je maintiendrai (in gebruik na 1815).

 

Collectie
  • Scherenschnitt Museum Vreden

 

Arends, Eltje Gerrits

Eltje Gerrits Arends, Ezinge 1818-1844 Obergum

In een bijbel uit 1817 een aantal werkstukjes van Eltje, die in 1838 trouwde met Klaas Martens Talens.

Bijbel en inhoud zijn in familiebezit en werden tentoongesteld in “Volkskunst uit Groninger particulier bezit”, 1968

Bijl, Aart 

Aart Bijl, Gouda 1807-1885 Gouda

In het knipkunstmuseum van Vreden wordt een knipsel uit gekleurd papier bewaard met de tekst “Beurtlijst van het voorzitterschap van het College van Regenten” en het stadswapen van Gouda. Het betreft het Oude Mannenhuis en is gemaakt door de bewoner Aart Bijl in 1876. Daarin vier uitschuifbare kartonnetjes met namen van regenten in de periode 1950-1960. Het werk is nog aanwezig bij de herbestemming van het Mannenhuis in 1977. Bijl was drager van het Metalen Kruis en wijdde daaraan een knipwerk met een gedicht

Bijl trouwt als schippersknecht in 1843 met Angelica Frederica Schrob, maar verlaat haar in 1847 als zeeman. Na 1860 duikt hij weer op in Gouda en komt te wonen in het (Oude) Mannenhuis.  Daar is hij bediende van de “armkamer” en houdt zich “in zijn ledige uren” en om niet “ledig te zitten” bezig met het maken van knipsels. Behalve het onderstaande maakt hij een “Flora, hulde brengende aan ’t metalen kruis” en een mausoleum voor de pas overleden koningin Sophie. Beide stuurt hij aan haar zoon, prins Frederik. Hij wordt in zijn laatste jaren in het Mannenhuis verpleegd en overlijdt er.

Met dank aan Gert Jan Jansen, Historische Vereniging Die Goude

Collecties: Scherenschnitt Museum Vreden en Rotterdam Museum

Alderwerelt, Sara Maria Helena

Sara Maria Helena Alderwerelt, 1791 Delft – Den Haag 1874

Zij bleef ongehuwd en voerde samen met haar broer en zusters een huishouden.

In de Tentoonstelling der schilderwerken van nog in leven zijnde Nederlandsche meesters in Den Haag 1825 exposeerde zij ‘landschapjes en zeetjes, met de schaar bewerkt’ en bij dezelfde tentoonstelling in 1827 exposeerde zij met een beker met bloemen van wit papier, met de schaar vervaardigd.