Categoriearchief: letter T

Tuin-Vlint, Hiske van der

Hiske van der Tuin-Vlint, Westergeest 1841-1924 Oudwoude Fr.

Zij maakte bomen met een prieeltje of bruggetje en eenden.
Ze trouwde in 1877 met Ate van der Tuin.

Haar werk was te zien in tentoonstelling “Volkskunst uit Groninger particulier bezit”, 1968, Warffum, Appingedam en Stadskanaal, nrs 35 en 36 (inzending Dr. A. Bohmers, Bedum).

Literatuur

Tonkens, Jan

Jan Tonkens, ± 1800, Amsterdam
Volgens gegevens van E. Huizenga-Onnekes was hij werkzaam op het Blauwhoedveem. Hij was begaafd, maar werd door zijn omgeving niet begrepen. Hij leefde zich uit in het knippen van magnifieke letterknipsels met kantachtige omlijsting. Bekend zijn o.a. een “Onze Vader” en een gedicht van de toen vooraanstaande dichter Tollens “De Eerste Stap”.

De enige van die naam in Amsterdam (meestal als Tonckens gespeld) leefde van 1727 tot 1796 en was in 1762 getrouwd met Catrina Maria Haverkorn. Zij schreef in de overlijdensadvertentie: “allen die deezen braaven en werkzamen Man gekend hebben, weetende dat hy een der beste Vaders was voor zyn Huisgezin” (met twee zoons). Er is geen aanwijzing dat hij de knipper was.

Collectie
  • Particulier bezit
Literatuur

Tolk, Cornelis

Cornelis Tolk, Broek in Waterland 1770-1825, Broek in Waterland
Van beroep soldeerder en verkoper van vaatwerk, ook passementmaker, getrouwd met Lijsje Endt. De motieven voor zijn knipwerk zijn anjers en tulpen in een pot.

Collectie
  • Particulier bezit
Literatuur
  • Nieuwsbrief 1994-1

Terpstra, Nanning Geert

Nanning Geert Terpstra, Groningen 1911-2000 Nieuweschans
Hij trouwde met Popka Wubbiena (Bouwien) Eefting te Groningen. Terpstra begon zijn werkzame leven als banketbakker in Winschoten.

In een heel eigen stijl knipte of sneed hij veel dieren en dorpsgezichten. Signeerde met zijn initialen . Hij rijmde vaak een gedichtje bij zijn werk.

Literatuur

Tergant, Arie

Arie Tergant, Alkmaar 1773-1852 Winkel
Arie bleef ongetrouwd en wordt genoemd in de archieven als beeldsnijder, timmerman (55 jr), behanger, klusjesman N.H.-kerk, leidekker, beeldhouwer (65 jr) en wagenmakersknecht. Vermoedelijk bestond zijn werk uit het snijden van houten versieringen in classicistische stijl, voor Noord-Hollandse huizen en boerderijen. Veel van zijn werk maakte hij in opdracht.
Strakke Lodewijk XVI vazen kwamen in zijn vroege knipwerk voor (1809) en zwevende engelen, met bazuin of spreukband, tussen rankende takken met anjers, ‘hartebloemen’ en tulpen. In de takken zitten zeer karakteristieke, duifachtige vogels met fladderende vleugels en steevast omkijkend.
Het rechthoekig geheel werd afgewerkt met een rand van cirkeltjes en ruitjes. In ‘t midden was steeds een ovaal met een tekst in fraai ‘gecalligrafeerde’ schrijfletters.
In de knipsels die dateren van na 1840 zijn omlijsting en ovaal los van elkaar geknipt. Kennelijk vanwege de efficiëntie, want de opdrachten voor huwelijksknipsels stroomden toe (ondanks zijn eigen ongehuwde staat). In de ovalen werd geknipt wat de opdrachtgever vroeg of wat hij zelf mooi vond. Meestal waren het bijbelteksten (hij was zelf protestant) of wijze gezegden.
De ovalen werden voorzien van blauw sitspapier als ondergrond en ingepast in de van tevoren gemaakte omlijsting waarin hij hoogstens nog een jaartal knipte. Zijn stukken uit de veertiger jaren zijn zeer stereotiep van vorm, maar op jongere leeftijd bracht hij er nog wel eens wat variatie in en waren zijn mooie schrijfletters ook nog wat minder vloeiend.

Collectie
  • Westfries Museum, Hoorn
  • Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem
  • Betje Wolff Museum, Middenbeemster
  • Haarlem, Frans Hals museum
  • Museum Knipkunst, Westerbork
  • Particulier bezit
Literatuur

Telghorst, Anna Maria

Anna Maria Telghorst, 1734-1783 Amsterdam
Zij trouwde 1) plm 1757 Johann Diederich Knaupe en 2) in 1771 Johannes Nomsz (1738-1803), toneelschrijver. De familie was Evangelisch Luthers.
Er is van haar één knipsel bekend, dat de profeet Elia voorstelt, op de vlucht en gevoed door de raven. Op de achterkant staat “A.M. Telghorst 1718-1783” in een 19e eeuw handschrift: waarschijnlijk is de geboortedatum niet correct overgeleverd.

T., J.W.

J.W.T., 1814
schrijft gedicht in knipsel, opgedragen aan D.A. Evers, Joure den 10 Mey 1814 teruggekeerd uit leger Napoleon, “uit de handen van een tiran wiens eernaam is geesel van Eropa”. Wit papier, gemonteerd op zwart.

Collectie
  • Particulier bezit