Terpstra, Nanning Geert

Nanning Geert Terpstra, Groningen 1911-2000 Nieuweschans
Hij trouwde met Popka Wubbiena (Bouwien) Eefting te Groningen. Terpstra begon zijn werkzame leven als banketbakker in Winschoten.

In een heel eigen stijl knipte of sneed hij veel dieren en dorpsgezichten. Signeerde met zijn initialen . Hij rijmde vaak een gedichtje bij zijn werk.

Literatuur