Tonkens, Jan

Jan Tonkens, ± 1800, Amsterdam
Volgens gegevens van E. Huizenga-Onnekes was hij werkzaam op het Blauwhoedveem. Hij was begaafd, maar werd door zijn omgeving niet begrepen. Hij leefde zich uit in het knippen van magnifieke letterknipsels met kantachtige omlijsting. Bekend zijn o.a. een “Onze Vader” en een gedicht van de toen vooraanstaande dichter Tollens “De Eerste Stap”.

De enige van die naam in Amsterdam (meestal als Tonckens gespeld) leefde van 1727 tot 1796 en was in 1762 getrouwd met Catrina Maria Haverkorn. Zij schreef in de overlijdensadvertentie: “allen die deezen braaven en werkzamen Man gekend hebben, weetende dat hy een der beste Vaders was voor zyn Huisgezin” (met twee zoons). Er is geen aanwijzing dat hij de knipper was.

Collectie
  • Particulier bezit
Literatuur