Categoriearchief: letter M

Maks, Albertina

Albertina Maks, Haarlem 1829-1899 Haarlem

Trouwde in 1856 te Amsterdam met de kruidenier Constant Karel Heidweiller. Een Amsterdamse krant meldde dat In 1859 werden getoond “fraaie en kunstige knipwerken van A. Heidweiller geb. Maks”, o.a. een boerenkamer en een woelend zeetje.

Markus-Burk, Lies

Lies Markus-Burk  Ned. Indie 1919-2003 Tiel

Lies had al een heel leven achter zich, toen ze een knipcursus bij Irma Kerp in Bussum volgde. Ze werd enthousiast, en  merkte dat er veel meer knippers in Nederland waren, die geen contact met elkaar hadden. Geassisteerd door haar man  Ted startte ze het Nederlands Informatie-Centrum Knipkunst (NICK). Ze werd  lid van een comité  dat in 1982 een tentoonstelling over knipkunst organiseerde in ‘t Spant te Bussum. Lies schreef een verslag over dit “overweldigend” geslaagde evenement. Er werd begonnen met  de Knip-Pers, waarvan Lies de eindredactie op zich nam. Op 23 april 1983 werd  de Vereniging tot bevordering van de Papierknipkunst in Arnhem opgericht, een kroon op het werk van Lies. Ze bleef actief tot 2001.

De vereniging heeft met extra bijdragen van leden een fonds opgericht dat haar naam draagt en waarmee allerlei knip-activiteiten worden mogelijk gemaakt.

Literatuur

Marké of Markee, Cornelis

Cornelis Denijs Marké of Markee, Amsterdam 1709-1769 Middelburg
Hij was (kaart-)tekenaar, boekverkoper, tekenaar (+/- 40 botanische tekeningen, ingekleurd). Knipte een spiegelmonogram met randversiering in 1740 voor Catharina van Rijckevorssel.

Collectie
  • Particulier bezit
Literatuur
  • Zeeuws Tijdschrift 2010, nr. 5-6, p. 5-70

Martens, G.G.

G.G. Martens
Knipte huisje, vissers in een bootje op het water, jager met hond bij bomen, 1905

Mogelijk was hij Gerardus Godefridus Martens, Helmond 1877-1957 Helmond, Getrouwd 1901 te Mierlo met Hendrica Michiels

Maar er was ook een

Gerardus Gijsbertus Martens, Aarle-Rixtel 1885-1955 Mierlo, Getrouwd 1920 met Hendrica Antonetta van Tilburg

Collectie
  • Groninger Museum, Groningen

Marsman-Klein, Edeltraut Anna

Edeltraut Marsman-Klein, Winterberg 1917-2002 Zeeuws-Vlaanderen

Geboren in Tsjechië en knipte daar vanaf haar jeugd. Ze kwam door huwelijk, in 1944 te Sittard met Johan Willem Marsman naar Nederland. Haalde hier haar aktes Nuttige en Fraaie handwerken. Gaf les op scholen en knipte sprookjesfiguren en decoratieve bloemstukken.

Literatuur

Martin, Isaäk Gijsbert Arentsma

Isaäk Gijsbert Arentsma Martin, Hallum 1781-1859, Hallum
Woonde op Goslinga State. Plaatsvervangend kantonrechter en assessor van de Grieterij Ferwerderadeel. Stierf ongehuwd. Volgens de Friesche Volksalmanak 1896 “maakte hij de fijnste knipsels met de schaar”, maar er is geen werk van hem bekend.

Maurik, Justus van

Justus van Maurik, Utrecht 1682-1759 Utrecht
Justus was koopman in ijzerwerk, doopsgezind en trouw betalend aan het fonds voor de predikant, tot 1739 (zie hierna).
Hij knipte vooral portretten, o.a. van Prins Willem (VI) Karel Henrik Friso, een jaar na diens dood, in 1752. Ook portretten van kerkhervormers, met stekelige rijmpjes (Calvijn, Menno Simons, Arminius, DeLoyola en waarschijnlijk ook Maarten Luther). Zijn religieuze achtergrond komt  uit in een knipsel met twee ganzen, die elk een cirkel dragen, waarin hij de geloofsbelijdenis en het Onze Vader schreef, maar eigenlijk ging het meer over hemzelf, zoals uit het gedichtje blijkt:

‘t Geloof staat op een duijt, ‘t Gebed staat op een stuiver, / Wie dit niet lezen kan, meijne oogen sijn nog suijver, / Mijn schaar sne dit papier, dit schreev mijn gansebout / Mijn leven is nu vijv, en seventig jaar oud. scribent et forfice pinxit, Anno 1756 (geschreven en met de schaar getekend)

Verder maakte hij een  portret van de doopsgezinde kunstminnaar en koopman David van Mollem in 1755 (negen jaar na diens dood in Utrecht). Portret en voorgrond zijn in opwerk uitgevoerd, de achtergrond in platwerk. Op dezelfde manier een portret van Mevrouw Sautijn geboren Lavina van Mollem, dochter van David van Mollem, ook postuum (ovl. 1743).
In 1739 was Justus failliet gegaan (‘insolvente of desolate boedel’) en had hij schuld bij David van Mollem. Mogelijk heeft David hem coulant behandeld en heeft Justus de portretten van David en Lavina na hun overlijden uit dankbaarheid gemaakt voor de familie.
In de inventaris van de kleinzoon van David van Mollem (1796) staat genoteerd dat zich ‘Op het Groene kamertje van huize De Zijdebalen drie snijsels van Justus van Maurik met hun lijsten bevonden’.

Collectie
  • Centraal Museum, Utrecht
  • Museum van Knipkunst, Westerbork
  • Particulier bezit
Literatuur

Menno Simons door Justus van Maurik

Melis, Nicolaas Jan

Nicolaas Jan Melis, Almelo 1881-1934
Klaas Melis was ambtenaar van beroep, hij tekende, schilderde en knipte. Hij trouwde in 1909 met Maria Elisabeth Heijlman te Almelo. Klaas trad in dienst bij een kunst-, decoratie- en huisschilder en verhuisde omstreeks 1915 naar Amsterdam, waar hij als kunstschilder en sinds 1917 als knipper van silhouetten werkzaam was. Zijn silhouetten waren heel klein, maar uitstekend van verhoudingen. Zijn gezin raakte in financiële moeilijkheden; hij is verdronken in het Noord-Hollands Kanaal.
Informatie: Huizenga-Onnekes archief

Methorst, Willem

Willem Methorst, Zevenaar 1865-1932 Arnhem
Gelderse klerk, boer, rentmeester en kunstenaar, die ondanks zijn tekentalent pas rond zijn vijftigste aan boetseren, beeldhouwen èn knippen toekwam. Hij knipte levendige dierenfiguren; was een groot paardenliefhebber. Hij knipte niet alleen dieren uit zijn omgeving; maar hij ging er ook voor naar Artis, waar hij de roofdieren met zijn wandelstok tot meer actie aanzette. Het verhaal gaat zelfs dat hij in circus Hagenbeek de leeuwenhokken binnen mocht. Enkele schetskrabbels dienden tot geheugensteun en zijn mooiste werk ontstond direct na de reis als de indrukken nog vers waren.
In de laatste jaren van zijn leven deed hij niets anders dan knippen, waarbij hij liefst het zgn. Oudhollandse papier van trouwkaarten gebruikte. Hij kwam graag op manifestaties en verkocht zijn werk voor een kleinigheid voor het goede doel. Hij werd rentmeester van de Dullert Stichting voor behoeftige Arnhemmers. Er is weinig van zijn werk overgebleven. In de oorlog is het huis in Arnhem waar zijn weduwe woonde gebombardeerd. Hij was getrouwd met Gerritdina Aleida Gerritsen.

Collectie
  • Museum De Waag, Deventer
  • Particulier bezit
Literatuur
  • Ms Huizenga-Onnekes

Meyenfeldt, Frederik Hendrik (Frits) von

Frits von Meyenfeldt, Amsterdam 1853-1913 Amsterdam
Hij was kassier bij de Gemeentewaterleiding Amsterdam en trouwde in 1884 met Engeltje de Koe.
Van hem is een knipsel bekend met een hert en een boom.
In Nieuwsbrief 2004-4 staat: “Van de heer en mevrouw De Haas kregen wij uit de nalatenschap van mw. H.de Haas een knipsel van Frederik Hendrik von Meyenfeldt”. Met een oproep naar meer informatie over deze knipper.

Literatuur