Categoriearchief: letter M

Marké of Markee, Cornelis

Cornelis Marké of Markee, plm. 1710-1769 te Middelburg
Hij was (kaart-)tekenaar, boekverkoper, tekenaar (+/- 40 botanische tekeningen, ingekleurd). Knipte een spiegelmonogram met randversiering in 1740 voor Catharina van Rijckevorssel.

Collectie
  • Particulier bezit
Literatuur
  • Zeeuws Tijdschrift 2010, nr. 5-6, p. 5-70

Marsman-Klein, Edeltraut

Edeltraut Marsman-Klein, 1917-2002, Zeeuws-Vlaanderen
Geboren in Tsjechie en knipte daar vanaf haar jeugd. Ze kwam door huwelijk naar Nederland. Haalde hier haar aktes Nuttige en Fraaie handwerken. Gaf les op scholen en knipte sprookjesfiguren en decoratieve bloemstukken.

Literatuur
  • Knip-pers 1990-2

Maurik, Justus van

Justus van Maurik, Utrecht 1682-1759 Utrecht
Justus was koopman in ijzerwerk, doopsgezind en trouw betalend aan het fonds voor de predikant, tot 1739 (zie hierna).
Hij knipte vooral portretten, o.a. van Prins Willem (VI) Karel Henrik Friso, een jaar na diens dood, in 1752. Ook portretten van kerkhervormers, met stekelige rijmpjes (Calvijn, Menno Simons, Arminius, DeLoyola en waarschijnlijk ook Maarten Luther). Zijn religieuze achtergrond komt  uit in een knipsel met twee ganzen, die elk een cirkel dragen, waarin hij de geloofsbelijdenis en het Onze Vader schreef, maar eigenlijk ging het meer over hemzelf, zoals uit het gedichtje blijkt:

‘t Geloof staat op een duijt, ‘t Gebed staat op een stuiver, / Wie dit niet lezen kan, meijne oogen sijn nog suijver, / Mijn schaar sne dit papier, dit schreev mijn gansebout / Mijn leven is nu vijv, en seventig jaar oud. scribent et forfice pinxit, Anno 1756 (geschreven en met de schaar getekend)

Verder maakte hij een  portret van de doopsgezinde kunstminnaar en koopman David van Mollem in 1755 (negen jaar na diens dood in Utrecht). Portret en voorgrond zijn in opwerk uitgevoerd, de achtergrond in platwerk. Op dezelfde manier een portret van Mevrouw Sautijn geboren Lavina van Mollem, dochter van David van Mollem, ook postuum (+ 1743).
In 1739 was Justus failliet gegaan (“insolvente, desolate boedel”) en had hij schuld bij David van Mollem. Mogelijk heeft David hem coulant behandeld en heeft Justus de portretten van David en Lavina na hun overlijden uit dankbaarheid gemaakt voor de familie.
In de inventaris van de kleinzoon van David van Mollem (1796) staat genoteerd dat zich “Op het Groene kamertje van huize De Zijdebalen drie snijsels van Justus van Maurik met hun lijsten bevonden”.

Collectie
  • Centraal Museum, Utrecht
  • Museum van Knipkunst, Westerbork
  • Particulier bezit
Literatuur

Menno Simons door Justus van Maurik

Melis, Nicolaas Jan

Nicolaas Jan Melis, Almelo 1881-1934
Klaas Melis was ambtenaar van beroep, hij tekende, schilderde en knipte. Hij trouwde in 1909 met Maria Elisabeth Heijlman te Almelo. Klaas trad in dienst bij een kunst-, decoratie- en huisschilder en verhuisde omstreeks 1915 naar Amsterdam, waar hij als kunstschilder en sinds 1917 als knipper van silhouetten werkzaam was. Zijn silhouetten waren heel klein, maar uitstekend van verhoudingen. Zijn gezin raakte in financiële moeilijkheden; hij is verdronken in het Noord-Hollands Kanaal.
Informatie: Huizenga-Onnekes archief

Methorst, Willem

Willem Methorst, Zevenaar 1865-1932 Arnhem
Gelderse klerk, boer, rentmeester en kunstenaar, die ondanks zijn tekentalent pas rond zijn vijftigste aan boetseren, beeldhouwen èn knippen toekwam. Hij knipte levendige dierenfiguren; was een groot paardenliefhebber. Hij knipte niet alleen dieren uit zijn omgeving; maar hij ging er ook voor naar Artis, waar hij de roofdieren met zijn wandelstok tot meer actie aanzette. Het verhaal gaat zelfs dat hij in circus Hagenbeek de leeuwenhokken binnen mocht. Enkele schetskrabbels dienden tot geheugensteun en zijn mooiste werk ontstond direct na de reis als de indrukken nog vers waren.
In de laatste jaren van zijn leven deed hij niets anders dan knippen, waarbij hij liefst het zgn. Oudhollandse papier van trouwkaarten gebruikte. Hij kwam graag op manifestaties en verkocht zijn werk voor een kleinigheid voor het goede doel. Hij werd rentmeester van de Dullert Stichting voor behoeftige Arnhemmers. Er is weinig van zijn werk overgebleven. In de oorlog is het huis in Arnhem waar zijn weduwe woonde gebombardeerd. Hij was getrouwd met Gerritdina Aleida Gerritsen.

Collectie
  • Museum De Waag, Deventer
  • Particulier bezit
Literatuur
  • Ms Huizenga-Onnekes

Mon, Gerard(us) de

Gerard(us) de Mon, 1841 -1874, Haarlem
Hij was opperman en trouwde in 1866 met Cornelia Christina Bruinier. Hij was de maker van een “naief” bijbelknipsel “Abrams Offerande, Geschenk aan mijn broer P. de Mon. Dit stuk geknipt in het jaar 1868. Ter Gedachtenis van Gera[r]d de Mon, oud 26 jaar, geboren 25 July jaar 1841”. Zijn broer Pieter was zes jaar jonger en was metselaar, ook in Haarlem.

Collectie
  • Westfries Museum, Hoorn