Martin, Isaäk Gijsbert Arentsma

Isaäk Gijsbert Arentsma Martin, Hallum 1781-1859, Hallum
Woonde op Goslinga State. Plaatsvervangend kantonrechter en assessor van de Grieterij Ferwerderadeel. Stierf ongehuwd. Volgens de Friesche Volksalmanak 1896 “maakte hij de fijnste knipsels met de schaar”.