Martin, Isaäk Gijsbert Arentsma

Isaäk Gijsbert Arentsma Martin, Hallum 1781-1859, Hallum
Woonde op Goslinga State. Plaatsvervangend kantonrechter en assessor van de Grieterij Ferwerderadeel. Stierf ongehuwd. Volgens de Friesche Volksalmanak 1896 “maakte hij de fijnste knipsels met de schaar”, maar er is geen werk van hem bekend.