Kerp-Schlesinger, Irma Gladys Lucie

Irma Gladys Lucie Kerp-Schlesinger, Leipzig 1900-1988 Bussum
Irma werd in Leipzig geboren in een joods gezin en woonde vanaf 1930 in Nederland. Na een eerste aanzet als jonge vrouw is zij weer gaan knippen na de Bevrijding. Het werk van Irma Kerp is sprookjesachtig, elegant en smaakvol gerangschikt. In de Plattelandsvrouw van 15 februari 1952 schreef zij ‘De Kunst van de Schaar’: ‘De knipkunst is niet alleen een goedkope liefhebberij, maar het is een kunst die voldoening en ontspanning brengt. Alléen wie uit eigen ervaring uren van wijding kent, waarin hij door het beoefenen van een kunst van zijn eigen ik bevrijd wordt, zal mij begrijpen, wanneer ik in dit verband van ontmoetingen spreek met de onpeilbare grond van al het zijnde. Niemand echter zal betwisten, dat niet alléén de gevoelens van liefde en plicht, maar ook die van vreugde en genot ons geschonken zijn.’

Irma heeft honderden lezingen gehouden en artikelen geschreven in dames- en hobbybladen, met het doel om mensen aan de schaar te krijgen. Haar boekje Leer knippende zien beleefde vier drukken (1977 tot 1984) en werd in het Duits vertaald. Zij was een van de belangrijke kunstenaars die voor de opleving van de knipkunst en voor de oprichting van de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst verantwoordelijk was. In 1985 kreeg ze een koninklijke onderscheiding voor 40 jaar inzet om de papierknipkunst te verbreiden en werd erelid van de Vereniging .
Zij was getrouwd met Gustaf Wilhelm Ernst Kerp.

Collectie
  • Particulier bezit
Literatuur