Categoriearchief: letter G

Goudman-Cupido, Frouke

Frouke Goudman-Cupido, ? 1939-2018 Amersfoort

Opgeleid tot grafisch ontwerper, werd ze een kunstenares die de grenzen van het papierknippen verkende. Ze werd als geoefend knipper en exposant meteen lid van de pas opgerichte Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst in 1983 en wilde iets doen aan het kneuterige imago van papierknippen.  Zij ging eigen wegen, probeerde haar grafische inzichten over te dragen, maar werd vaak niet goed begrepen. Ze gaf in eigen beheer het boek Vertalen in Papier uit (2007). Was getrouwd met Harry Goudman

Literatuur

Grosch, H.

H. Grosch, ± 1692
Over deze kunstenaar zijn geen persoonlijke gegevens bekend. Misschien ook gespeld Grosce. Hij sneed fraaie familiewapens uit perkament. Bewaard gebleven zijn snijsels uit 1691 voor Christoffel van Voorst, geboren 16 maart 1673 en voor dezelfde en zijn bruid Elisabeth van Breu­gel, uit 1693. Hij was toen Luitenant kolonel in het regiment Graaf Johan van Hoorn. Vanaf 1695 was hij in Batavia, waar hij in 1698 onderkoopman werd, ordinaris clerck ter secretarij van Batavia en diaken.

Literatuur
 • Particulier bezit

Grootenhuis, Jannes

Jannes Grootenhuis, Zwolle 1842-1925 Almelo
Jannes werd geboren in Ommen en trouwde daar in 1868 met Jacobi Oort, dienstmeid, geboren in Avereest 1843. Zij woonden 12 jaar in Zwolle en kregen daar in 1882 een dochter en nog minstens zes kinderen, die levenloos geboren werden of kort leefden. Voor 1885 verhuisde het gezin naar Almelo, waar ze nog eens twee kinderen verloren. Een derde kind, weer geboren in 1888 te Zwolle, bleef in leven. Jacobi overleed te Almelo in 1907. Jannes overleed in Wijhe, 1925.
Jannes, werkzaam als kleermaker, heeft een grote productie gehad. Bij het snijden van de symmetrische decoraties in zijn grote huwelijksgedenkstukken, naaide hij het dubbelgevouwen papier vast met een draad, om verschuiven te voorkomen. In zijn huwelijksknipsels beeldde hij vaak het beroep van de bruidegom af: “timmermanswelvaren” en “de bloeiende landbouw”.
Ook de bijbelse onderwerpen, als Abrahams offer (1867), Kerst, Bruiloft te Cana, Hosanna, Laatsste (!) Avondmaal en Pinksteren werden fraai uitgewerkt in diverse soorten papier. De namen van bruidsparen werden in allerlei lettertypen weergegeven, omgeven door spiraliserende krullen en weelderige planten uit siervazen (o.a. Wolter Prangsma en Tryntje van Dyk, 1869 Lutten, familiebezit).

Collectie
 • Rijksmuseum Twenthe, Enschede
 • Museum voor Heem- en Oudheidkunde, Kontich, België
 • Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem
 • Museum Flehite, Amersfoort
 • Stedelijk Museum Alkmaar, Alkmaar
 • Westfries Museum, Hoorn
 • Particulier bezit
Literatuur

Groot, Pieter Jansz.

Pieter Jansz. Groot, omstreeks 1850
Waarschijnlijk hulppredikant te Sloten. Maakte een Gedenkstuk voor de predikant ds. Alexander Stamrood die van Sloten naar Sliedrecht vertrok en daar in 1851 over­leed. Het is een groot stuk met tekst, omgeven door anjerachtige bloemen.

Collectie
 • Particulier bezit

Gorter, Jacobus

Jacobus Gorter, ??-1691, Rotterdam.
Het beroep van Gorter (ook met tt gespeld) was schilder. Hij maakte twee heraldische knipseltjes in het album amicorum van Jacob Heyblocq (1660).

Collectie
 • Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Literatuur

Gogh, Anna Josina van

Anna Josina van Gogh, 1767-1825 Amsterdam, Leiden
Zij was afkomstig van Amsterdam en en werd poorter te Leiden 1782; ze trouwde met Jan van Noort, boekhouder in Leiden, in 1800.
Knipte de driemaster “Cornelia” bij de Schreierstoren in 1823.

Achterop een papiertje met ‘Dit knipsel is zeer waarschijnlijk vervaardigd door: Anna Josina van Gogh (in 1823) geb. 15 Maart 1767, overl. 24 Juli 1825. Zij was de twee echtgenoote van mijn overgrootvader Jan van Noort met wien zij 27 Juli 1800 huwde. uit dit huwelijk zijn geen kinderen. Anna Josina van Gogh was een zuster van Geertruy Everdina van Gogh, echtgenoote van mijn overgrootvader Pieter Luickens. die twee overgrootvaders werden dus zwagers. Het schip heet Cornelia vermoedelijk naar de moeder van de maakster.’

Collectie
 • Fries Scheepvaart Museum, Sneek (coll. Ottema Kingma Stichting)

Geuns, Matthias Jansz. van

Matthias Jansz. van Geuns, ? 1758-1839, diverse plaatsen
Geboren in Groningen, werd doopsgezind predikant. Trouwde in1790 met Trijntje Cornelis Sijtses. Maakte sil­houetten uit lichtgrijs papier van meer dan vierhonderd, in hoofdzaak Doopsgezinden uit Makkum, Harlingen en Haarlem, waar hij voorganger was; en verder professoren, studiegenoten en familieleden. Ook van het schrijfstersduo Betje Wolff en Aafje Deken maakte hij silhouetportretten (1782; hij was toen nog student aan het Doopsgezind Seminarie).

Collectie
 • Westfries Museum, Hoorn
Literatuur

Gelderman, Elisabeth Johanna Carolina

Elisabeth Johanna Carolina Gelderman, 1877-1954, Eerbeek
Bet knipte omstreeks 1930 diorama’s (“bavelaartjes”) uit wit aquarelpapier: kastelen, landhuizen, stadspoorten en oud-hollandse huisjes. Zij signeerde haar werk als E.G. Ze woonde op “Sonnemaire”,  samen met de kunstenares Manna de Wijs-Mouton, die ook knipte (z.a.)

Literatuur
 • Manuscript Hil Bottema, Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem