Categoriearchief: letter G

Groen, Frans de

Frans de Groen, omstreeks 1930-2021 Wormer

Frans zette al jong het snijwerk van zijn oom voort, maar werd bouwkundig opzichter. Hij gebruikte stevig rijstpapier en scherpe mesjes, waarmee hij allerlei onderwerpen vorm gaf en ze in lijsten bij elkaar zette: het circusleven, ijspret,  spoortreinen (eervolle vermelding), Sail Amsterdam (prijs in 1990). Ook maakte hij trouw- en geboortekaarten op bestelling. Steevast benadrukte hij om bij het snijden in het midden te beginnen, om te voorkomen dat het papier zou scheuren.

Literatuur

Geesteranus, Petronella Georgetta

Petronella Georgetta Geesteranus, Delft1779-1844 Rijswijk

Zij maakte een ruimtelijk geheel van geknipt papier, met een tiental diverse muziekinstrumenten, bladmuziek, bloemen en een vogel, alles gehangen aan linten met een strik. Het geheel is gesigneerd P.G. Geesteranus 1800.

Petronella trouwde 1) in 1800 (!) met Adam Carel Noodt, geboren te Delft, overleden in 1824; 2) in 1828 met Pieter Maas te Rijswijk, sinds 1827 weduwnaar van Willemina Suzanna Geesteranus, nicht van Petronella.

 

Goudman-Cupido, Frouke

Frouke Goudman-Cupido, ? 1939-2018 Amersfoort

Opgeleid tot grafisch ontwerper, werd ze een kunstenares die de grenzen van het papierknippen verkende. Ze werd als geoefend knipper en exposant meteen lid van de pas opgerichte Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst in 1983 en wilde iets doen aan het kneuterige imago van papierknippen.  Zij ging eigen wegen, probeerde haar grafische inzichten over te dragen, maar werd vaak niet goed begrepen. Ze gaf in eigen beheer het boek Vertalen in Papier uit (2007). Was getrouwd met Harry Goudman

Literatuur

Grosch, H.

H. Grosch, ± 1692
Over deze kunstenaar zijn geen persoonlijke gegevens bekend. Misschien ook gespeld Grosce. Hij sneed fraaie familiewapens uit perkament. Bewaard gebleven zijn snijsels uit 1691 voor Christoffel van Voorst, geboren 16 maart 1673 en voor dezelfde en zijn bruid Elisabeth van Breu­gel, uit 1693. Hij was toen Luitenant kolonel in het regiment Graaf Johan van Hoorn. Vanaf 1695 was hij in Batavia, waar hij in 1698 onderkoopman werd, ordinaris clerck ter secretarij van Batavia en diaken.

Literatuur
  • Particuliere collectie

Grootenhuis, Jannes

Jannes Grootenhuis, Zwolle 1842-1925 Almelo
Jannes werd geboren in Ommen en trouwde daar in 1868 met Jacobi Oort, dienstmeid, geboren in Avereest 1843. Zij woonden 12 jaar in Zwolle en kregen daar in 1882 een dochter en nog minstens zes kinderen, die levenloos geboren werden of kort leefden. Voor 1885 verhuisde het gezin naar Almelo, waar ze nog eens twee kinderen verloren. Een derde kind, weer geboren in 1888 te Zwolle, bleef in leven. Jacobi overleed te Almelo in 1907. Jannes overleed in Wijhe, 1925.
Jannes, werkzaam als kleermaker, heeft een grote productie gehad. Bij het snijden van de symmetrische decoraties in zijn grote huwelijksgedenkstukken, naaide hij het dubbelgevouwen papier vast met een draad, om verschuiven te voorkomen. In zijn huwelijksknipsels beeldde hij vaak het beroep van de bruidegom af: “timmermanswelvaren” en “de bloeiende landbouw”.
Ook de bijbelse onderwerpen, als Abrahams offer (1867), Kerst, Bruiloft te Cana, Hosanna, Laatsste (!) Avondmaal en Pinksteren werden fraai uitgewerkt in diverse soorten papier. De namen van bruidsparen werden in allerlei lettertypen weergegeven, omgeven door spiraliserende krullen en weelderige planten uit siervazen (o.a. Wolter Prangsma en Tryntje van Dyk, 1869 Lutten, familiebezit).

Collectie
  • Rijksmuseum Twenthe, Enschede
  • Museum voor Heem- en Oudheidkunde, Kontich, België
  • Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem
  • Museum Flehite, Amersfoort
  • Stedelijk Museum Alkmaar, Alkmaar
  • Westfries Museum, Hoorn
  • Particulier bezit
Literatuur

Groot, Pieter Jansz.

Pieter Jansz. Groot, omstreeks 1850
Waarschijnlijk hulppredikant te Sloten. Maakte een Gedenkstuk voor de predikant ds. Alexander Stamrood die van Sloten naar Sliedrecht vertrok en daar in 1851 over­leed. Het is een groot stuk met tekst, omgeven door anjerachtige bloemen.

Collectie
  • Particulier bezit

Gogh, Anna Josina van

Anna Josina van Gogh, 1767-1825 Amsterdam, Leiden
Zij was afkomstig van Amsterdam en en werd poorter te Leiden 1782; ze trouwde met Jan van Noort, boekhouder in Leiden, in 1800.
Knipte de driemaster “Cornelia” bij de Schreierstoren in 1823.

Achterop een papiertje met ‘Dit knipsel is zeer waarschijnlijk vervaardigd door: Anna Josina van Gogh (in 1823) geb. 15 Maart 1767, overl. 24 Juli 1825. Zij was de twee echtgenoote van mijn overgrootvader Jan van Noort met wien zij 27 Juli 1800 huwde. uit dit huwelijk zijn geen kinderen. Anna Josina van Gogh was een zuster van Geertruy Everdina van Gogh, echtgenoote van mijn overgrootvader Pieter Luickens. die twee overgrootvaders werden dus zwagers. Het schip heet Cornelia vermoedelijk naar de moeder van de maakster.’

Collectie
  • Fries Scheepvaart Museum, Sneek (coll. Ottema Kingma Stichting)