Grosch, H.

H. Grosch, ± 1692
Over deze kunstenaar zijn geen persoonlijke gegevens bekend. Misschien ook gespeld Grosce. Hij sneed fraaie familiewapens uit perkament. Bewaard gebleven zijn snijsels uit 1691 voor Christoffel van Voorst, geboren 16 maart 1673 en voor dezelfde en zijn bruid Elisabeth van Breu­gel, uit 1693. Hij was toen Luitenant kolonel in het regiment Graaf Johan van Hoorn. Vanaf 1695 was hij in Batavia, waar hij in 1698 onderkoopman werd, ordinaris clerck ter secretarij van Batavia en diaken.

Literatuur
  • Particuliere collectie