Categoriearchief: letter W

Wassenbergh, Everwijn

Everwijn (of Everwinus) Wassenbergh, Lekkum 1742-1826 Franeker
Hoogleraar in de Griekse en Nederlandse taal- en letterkunde aan de Franeker Acade­mie; hij had ook een actieve belangstelling voor het Fries. Hij trouwde in 1772 met Maria Ratelband.

Er bleven twee knipseltje bewaard, waarvan éen uit 1764, met duidelijke rococo versieringen, in het album amicorum van zijn vriend Joannes Ruardi (‘… dit werk heb ik geknipt… Ev. W). Mogelijk is het andere gemaakt door zijn zoon Hieronymus W.

Collectie
  • Universiteitsbibliotheek Groningen, Groningen
Literatuur
  • Thomassen, Alba amicorum, 1990

Waning-Mijnlieff, Catharina Arike (To) van

Catharina Arike (To) Van Waning-Mijnlieff, 1924-2012, Arnhem
To werd met haar akte voor handenarbeid medewerkster van het Nederlands Openlucht Museum (afdeling streekdrachten); ze werd leerling van Hil Bottema. Maakte decoratief knipwerk en gelegenheidsprenten, bijna altijd symmetrisch. Ze publiceerde over oud knipwerk, gaf lezingen en kniples overal in het land. Ook onderhield ze contacten met knippers in Zwitserland en de Verenigde Staten. Ze was een van de oprichters van de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst in 1983 en ontwierp het logo van de vereniging. To was getrouwd met Joost van Waning.

Literatuur


Walrecht, Johannes Gerrits

Johannes Gerrits Walrecht, Groningen 1754 – 1834 Groningen
Een schilder en schoenmaker in Groningen, ge­trouwd met Tecla Harms, vermoedelijk uit een rooms-katholieke fami­lie. Hij maakte fraaie letterknipsels, zoals dat voor Gerrit van Trojen te Groningen, 1764; een naamknipsel voor Lammeraal (= Lammert) Schotto Rengers, Heer van Farmsum in 1764; in 1768 voor Barbertje Taan in Zaandam (geb 1746) en een huwelijksknipsel in 1769 voor L. Udema, predikant te Loppersum en A. Reiding. Opvallend is dat zijn eerste knipsels zijn ontstaan toen hij 10 jaar oud was.

Omdat de knipsels gesigneerd zijn als J. of J.G. Walrecht, moet daarom wellicht eerder gedacht worden aan zijn broer, Jonas Gerrits Walrecht, Groningen 1744-1997 Groningen, in 1773 getrouwd met Catharina Hillegonda Warendorp. Als zijn beroep wordt opgegeven: Schrijver der boelgoederen. Omdat schrijvers meestal een goed handschrift hadden, lijkt hij meer de kalligraaf en psaligraaf te zijn geweest, dan zijn jongere broer.

Collectie
  • Westfries Museum, Hoorn
  • Fries Museum, Leeuwarden
  • Zaans Museum, Zaandam
  • Groninger Museum
Literatuur

Wal, Hendrik van der

Hendrik van der Wal, Oudega (Smallingerland) 1912-1992 Oudega
“Hindrik Printsjeknipper”, van beroep landarbeider, knipte vanaf zijn zesde met de grote schaar uit moeders naaimand dieren. Veelal waren ze gevat in een hart en dubbelgevouwen geknipt. Hij kon alles knippen wat hij zag en tekende geen hulplijnen. Kreeg met 60 jaar een ongeluk en heeft daarna niet meer geknipt.
Zijn zoon Freerk, in Friese palen, knipte ook.

Collectie
  • Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem
  • Holland Museum, Holland, Michigan, USA
Literatuur