W., J.M.B.

 J.M.B. W., Omstreeks 1787
“Zegenwensch” voor Johan Jacob Simson, Middelburg 12 juni 1787 van een vriend JMBW. Deze schrijver van het gedicht, die we nog niet bij naam kennen, kan ook de maker van het knipwerk zijn, maar dat is niet zeker.

Simson (1756-1832) was afkomstig van Maastricht en hoorde tot de Lutherse kerk. Hij woonde vanaf 1781 in Middelburg, trouwde in 1794 met Johanna Geleeds en was garbuleur (kruidlezer), een VOC beambte die de aangevoerde specerijen (kruidnagelen) van vuil en stof ontdeed en op kwaliteit sorteerde.

Het knipwerk (58 x 54 cm) is gekleurd, met taferelen uit het leven van Simson, in het Bijbelboek Rechters (Richteren). Een ander stuk van dezelfde kunstenaar toont scenes uit de gelijkenis van de Verloren Zoon (Lucas 15).

Collectie
  • Particuliere collectie
Literatuur
  • Knip-pers 2002-4