Categoriearchief: letter A

Arends, Eltje Gerrits

Eltje Gerrits Arends, Ezinge 1818-1844 Obergum

In een bijbel uit 1817 een aantal werkstukjes van Eltje, die in 1838 trouwde met Klaas Martens Talens.

Bijbel en inhoud zijn in familiebezit en werden tentoongesteld in “Volkskunst uit Groninger particulier bezit”, 1968

Alderwerelt, Sara Maria Helena

Sara Maria Helena Alderwerelt, 1791 Delft – Den Haag 1874

Zij bleef ongehuwd en voerde samen met haar broer en zusters een huishouden.

In de Tentoonstelling der schilderwerken van nog in leven zijnde Nederlandsche meesters in Den Haag 1825 exposeerde zij ‘landschapjes en zeetjes, met de schaar bewerkt’ en bij dezelfde tentoonstelling in 1827 exposeerde zij met een beker met bloemen van wit papier, met de schaar vervaardigd.

Acket, Cornelis Joan Matthijs 

Cornelis Joan Matthijs Acket, Terschelling 1882-1973 Bussum

Hij bezocht de Kweekschool voor de Zeevaart, maar werd (op verzoek van zijn vader) ontslagen in de tweede klas, “wegens tegenzin in het zeemansvak”. Hij werd kantoorbediende bij de Rijksverzekeringsbank te Amsterdam en trouwde in 1908 met Gijsbertha Blijdenstijn. Ze gingen wonen in Schoten bij Haarlem.

Tijdens de vier jaar durende oorlog gold algemene mobilisatie en moesten de militairen allerlei klussen opknappen en ze verveelden zich. In 1915 verbeeldde Acket dat treffend in een schimmenspel met 41 episoden; de officier Jouke Broer Schuil maakte er geestige teksten bij. Het geheel verscheen als “Met de Eerste Compagnie op Mobilisatie” en het werd later nog eens uitgegeven als “Mobilisatie herinneringen van een landweerman”.

Waarschijnlijk is het bij deze productie van schaduwbeelden gebleven; hij is nog wel blijven tekenen, maar over zijn verdere leven is weinig bekend.

Literatuur

Van Andel-Mandersloot, Antonia

Tonny van Andel-Mandersloot, 1925-2012 Driebergen

Tonny volgde een knipcursus bij Maria Stevens, eind jaren 70. Ze was erbij in de tentoonstelling in ‘t Spant, 1982 en Hoorn 1983, Werk van haar werd o.a. gepubliceerd in de kalenders van Macht van het Kleine, 1986, 1987 en in Schaarkunst II, 1988. Zij heeft de naam van het Verenigingsblad Knip-Pers voorgesteld.

Ze werkte aanvankelijk in de verpleging; later als domineesvrouw deed ze, zoals dat toen hoorde, veel in kerkelijke kringen. Ze verkocht haar knipsels ten bate van ontwikkelingswerk (“Geen handel voor Van Andel”).

Literatuur

Adelaar, Jan (de)

Jan Adelaar, Zutphen 1725 – 1811 Rotterdam

Hij maakte gezichten op de Laurenskerk (vier stukken met interieur en exterieur, naar bestaande gravures, in laagreliëf). Voor Joachim van Vliet, burgemeester van Dockum en Fries gecommitteerde ter Admiraliteit op de Maze (Rotterdam), knipte hij een stuk, gesigneerd: Const der schaar door Yan de AdeLAAR (1773-1776).
Als matroos heeft hij in 1766 voor de “Admiraliteit van de Maze” een wapenknipsel gemaakt met aan het hoofd het wapen van de Stadhouder en voorts de wapens van des Heren Raden en ministers en van de provincies en steden waarvandaan zij afgevaardigd waren. Het werd op een zijden achtergrond ingelijst en in één van de “vertrekkameren” van de Raad opgehangen. Hij kreeg er 20 gouden dukaten voor. De huidige verblijfplaats is onbekend. Een ruimtelijk stuk, “Gezicht op de Melkbrug te Haarlem in 1764” , naar een prent van Jan Swertner,  was te zien in een tentoonstelling te Franeker  in 1950; ook van dit werk is de huidige verblijfplaats onbekend.

Jan is vier maal getrouwd geweest: 1) Jannetje Ouwerkerk (1752); 2) Janneke van Waamel (voor 1761); 3) Everdina Roskam (1777); 4) Johanna Keeman (1790)

Ook was er een knippende Gerrit de Adelaar (1761/65) – 1825), die in 1783 trouwt met Anna Catharina Eijkmeijer.

Collectie
  • Museum Rotterdam, Rotterdam
  • Ottema Kingma Stichting
Literatuur

Foto: Fries Museum

foto: Rijksmuseum, BK-NM-266

Adels, Johan Wilhelm

Johan Wilhelm Adels, Amsterdam 1811–1882 Leeuwarden

Trouwde 1) Trijntje Nannes van der Veer 1840 Groningen, en 2) Caroline Emilia Clara Schimming, 1871 Leeuwarden
Adels knipte het “Onze Vader” met fraaie letters, bloemenkransen en engeltjes. De bloemen zijn heel verscheiden en goed uitgebeeld. Er zijn twee verschillende stukken bekend, een uit 1831 (26,5×23). Hij bracht de volgende tekst aan: “Schaarkunst door J.W. Adels”. Hij deed ook allerlei natuurkundige proeven.

Collectie
Literatuur

Albada, Beeuw Tjalkes

Beeuw Tjalkes Albada, Mirns 1853 – 1920 Gaasterland

Een Friese vrouw die knipte uit liefhebberij, met een grote schaar. Meestal koos ze Bijbelse verhalen tot onderwerp. Voor kinderen knipte ze met veel plezier allerhande voorwerpen die ze haar opgaven. Bij gelegenheid van haar eigen huwelijk (met Hantke B. Bouma in 1881) knipte ze een merkwaardige stamtafel met alle broers en zusters van haar bruidegom en hun echtgenoten; de namen zijn omringd door sierlijke bloem- en bladmotieven (65-80 cm)

Literatuur
  • Ms. Huizenga-Onnekes

Arnaud, Jan Simon d’

Jan Simon d’Arnaud, Amsterdam ± 1757 – 1811 Sloten

Hij trouwde 10 april 1783 met Elisabeth Pieters; in 1784 en 1787 tabakshandelaar gevestigd op de Gelderse Kade. Zijn specialiteit was het knippen van ruimtelijke voorstellingen uit papier, karton en gekleurde stoffen. Hij werkte naar bestaande etsen of tekeningen. Bekend zijn een gezicht met schepen (o.a. een hektjalk),  De tocht naar Chatham en Muzijkzaal Felix Meritis Amsterdam ca. 1791.

Collectie
  • Amsterdam Museum, Amsterdam
  • Particulier bezit
Literatuur

Attenhoven, Dirk van

Dirk van Attenhoven, Dordrecht 1784-1832 Goinchem

Voor Hendrik van Attenhoven (1755-1814) en diens tweede echtgenote Geysbertte van Malsem te Dordrecht heeft Dirk hartjes met tekst en famen geknipt (1801 en 1802). Twee hartjes met allerlei tafereeltjes voor HVA en CVA zijn ook van de schaar van Dirk: een jongere broer van Hendrik was Cornelis.

Het is de vraag of Dirk Hendriks vader was (geb 1725), die trouwde in 1748 met Neeltje van Brantwyck te Dordrecht. Vertrokken 1749 naar Alblasserdam; 1750 legt hij de eed af als meester bakker. Van daar verhuisde hij in 1754 naar Papendrecht.

Waarschijnlijker is dat Dirk de zoon van Hendrik en diens eerste vrouw Neeltje de Kool (+ 1785) was, die in 1784 werd geboren in Dordrecht en als 16-17 jarige voor zijn vader en stiefmoeder knipte.

Collectie
  • Dordrechts Museum, Dordrecht