Adelaar, Jan (de)

Jan Adelaar, Zutphen 1725 – 1811 Rotterdam

Hij maakte gezichten op de Laurenskerk (vier stukken met interieur en exterieur, naar bestaande gravures, in laagreliëf). Voor Joachim van Vliet, burgemeester van Dockum en Fries gecommitteerde ter Admiraliteit op de Maze (Rotterdam), knipte hij een stuk, gesigneerd: Const der schaar door Yan de AdeLAAR (1773-1776).
Als matroos heeft hij in 1766 voor de “Admiraliteit van de Maze” een wapenknipsel gemaakt met aan het hoofd het wapen van de Stadhouder en voorts de wapens van des Heren Raden en ministers en van de provincies en steden waarvandaan zij afgevaardigd waren. Het werd op een zijden achtergrond ingelijst en in één van de “vertrekkameren” van de Raad opgehangen. Hij kreeg er 20 gouden dukaten voor. De huidige verblijfplaats is onbekend. Een ruimtelijk stuk, “Gezicht op de Melkbrug te Haarlem in 1764” , naar een prent van Jan Swertner,  was te zien in een tentoonstelling te Franeker  in 1950; ook van dit werk is de huidige verblijfplaats onbekend.

Jan is vier maal getrouwd geweest: 1) Jannetje Ouwerkerk (1752); 2) Janneke van Waamel (voor 1761); 3) Everdina Roskam (1777); 4) Johanna Keeman (1790)

Ook was er een knippende Gerrit de Adelaar (1761/65) – 1825), die in 1783 trouwt met Anna Catharina Eijkmeijer.

Collectie
  • Museum Rotterdam, Rotterdam
  • Ottema Kingma Stichting
Literatuur

Foto: Fries Museum

foto: Rijksmuseum, BK-NM-266