Albada, Beeuw Tjalkes

Beeuw Tjalkes Albada, Mirns 1853 – 1920 Gaasterland

Een Friese vrouw die knipte uit liefhebberij, met een grote schaar. Meestal koos ze Bijbelse verhalen tot onderwerp. Voor kinderen knipte ze met veel plezier allerhande voorwerpen die ze haar opgaven. Bij gelegenheid van haar eigen huwelijk (met Hantke B. Bouma in 1881) knipte ze een merkwaardige stamtafel met alle broers en zusters van haar bruidegom en hun echtgenoten; de namen zijn omringd door sierlijke bloem- en bladmotieven (65-80 cm)

Literatuur
  • Ms. Huizenga-Onnekes