Albaada, Jelle Hartjus van

Jelle Hartjus van Albaada, Friesland

Hij knipte vier eenvoudige stukjes in een album gedateerd 1732 voor dominee E.S. Fockens te Jutrijp.

Collectie
  • Particulier bezit (na veiling Bubb Kuiper)