Alderwerelt, Sara Maria Helena

Sara Maria Helena Alderwerelt, 1791 Delft – Den Haag 1874

Zij bleef ongehuwd en voerde samen met haar broer en zusters een huishouden.

In de Tentoonstelling der schilderwerken van nog in leven zijnde Nederlandsche meesters in Den Haag 1825 exposeerde zij ‘landschapjes en zeetjes, met de schaar bewerkt’ en bij dezelfde tentoonstelling in 1827 exposeerde zij met een beker met bloemen van wit papier, met de schaar vervaardigd.