Categoriearchief: letter S

Storm, Ary

Ary Storm, Begin 19e eeuw, Vlaardingen
Maakte een knipwerk (gedeeltelijk aquarel) met de haringvloot en de tekst: “Vlaardings hoop en sLandsbelangen, sHemels gunst doet haring vangen” .

Collectie
 • Museum Vlaardingen, Vlaardingen

Stompff, Johannes Andreas

Johannes Andreas Stompff, Haarlem 1794-1873 Haarlem
Opgeleid als leerlooier in het bedrijf van zijn vader en grootvader; het bedrijf ging in 1821 ten onder door goedgelovigheid in financieel beheer. Stompff trouwde in 1814 met Maria Schraders en staat vermeld als zaakwaarnemer. Hij was maker van kunstig knipwerk, van zeer grote afmetingen De religieuze en mythologische randversieringen zijn met witte en grijze verf verfraaid en vertonen reliëf. Er staan gedichten in met uitbundig versierde letters. In een van zijn werkstukken staat de wijze les:
Gelijk een Boom niet valt in d’allereersten slag
Zoo buigt een maagdenHart ook niet in ’t eerste vragen
’t Geen ’t heden U ontzegt, Bewilligd het d’andren dag
Wie winnaar wezen wil moet meer dat Eenmaal wagen

Collectie
 • Noord-Hollands Archief, Haarlem
 • Westfries Museum, Hoorn
 • Metropolitan Museum of Art, New York
 • Particuliere collectie
Literatuur

Anonymous, Netherlandish, 19th century
“Jezus is myn Heer en Koning”, 19th century
Netherlandish,
Cut paper on black and red paper, and pencil drawings; Framed: 9 × 12 3/4 in. (22.9 × 32.4 cm)
The Metropolitan Museum of Art, New York, Gift of Mrs. Richard Riddell, 1984 (1984.1164.5)
http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/701207

Steinhage, Antonia Sofia Gertrud

Tola Steinhage, Luegden (Dld.) 1919-2015 Thonon (Fr.)
Geboren in een kunstzinnig gezin. Begon als student kunstacademie; ontvluchtte met haar ouders nazi-Duits­land. Ze vestigden zich in Oldenzaal, waar zij schilder­de, boetseerde en wandkleden maakte naar eigen ontwerp en vooral knipte. Nadat de oorlog met haar angsten voorbij was, ging Tola in Utrecht wonen en kreeg opdrachten voor het illustreren van kinderboeken met haar knipsels, die ze maakte van zwart papier. Ze noemde haar knipsels “schaarsneden” of “psaligraphie”. Ze beeldde sprookjes uit, maar ook religieuze (R.K.) en Bijbelse onderwerpen hadden haar liefde. Ze knipte o.a. een Rozekrans­krui­stocht voor de jeugd, die op kleine kaartjes is gedrukt in een oplage van 600.000 stuks. Ze liet werk zien op de tentoonstelling Geknipt voor u, te Roden in 1983.

Ze was in haar jeugd een dromerig kind, dat leefde uit een wereld in zich zelf, maar dat vaak wakker geschud werd door de harde werkelijkheid. Zonder leed en tegenslag heeft ze haar erkenning als kunstenares niet bereikt; ze gaf niet op en zette haar dromen om in schaduwen. Het heeft haar altijd getroffen dat waar geen licht is ook geen schaduwen bestaan. Daarom heeft ze haar zielenroerselen in haar knipsels uit kunnen leven.

Literatuur

Steffens, Jan

Jan Steffens, Landsmeer 1815-1859 Nieuwendam
Trouwde met Cornelia Horsmeijer, naaister, in 1841. Was van beroep huisschilder, leraar tekenen en schilderen en in zijn omgeving een bekend knipper. Hij maakte o.a. fijn uitgewerkte “loofwarandes” uit wit papier met diep-wijkend perspectief op een blauw fond. Werk van hem was te zien op een tentoonstelling te Den Haag in 1839. Een werkstuk schonk hij aan Koning Willem III, die hem een zilveren schaartje en een tabaksdoos terug liet bezorgen.
“Ome” Gerrit bij ‘t Vuur uit Edam vertelde ons dat de overgrootvader van zijn vrouw een knipsel, gedateerd 1836, accepteerde van Steffens, in plaats van rente voor geleend bedrag (geld lenen zonder rente was in doopsgezinde kring gebruikelijk).

Collectie
 • Koninklijke Verzamelingen, Den Haag
 • Particulier bezit
Literatuur

Stapert-Koning, Elisabeth Johanna

Elisabeth Johanna Stapert-Koning, Haarlem 1816-1887 Rotterdam
Dochter van een Haarlemse kostschoolhouder, vriend van de dichter Bilderdijk. Ze heeft veel geknipt in haar jonge jaren, en dat is des te opvallender omdat ze gehandicapt was: haar rechterarm was maar gedeeltelijk ontwikkeld. Ze beplakte haar knipsels met kleine stukjes papier en noemde het “plakplaat­jes”. Ze kende Nicolaas Beets en knipte figuren en tafereel­tjes uit de Camera Obscura, op een gracieuze en levendige manier. Veel later zouden die nog eens gebruikt worden voor de aankleding van een toneelstuk: “De Familie Kegge”. Het plak­boek bleef een curiosum: ze heeft zich later met succes op de schilder- en tekenkunst toegelegd en werd benoemd tot lid van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten.

Ze huwde in 1859 een kapitein bij de grote vaart, Sybrand Stapert, weduwnaar met drie kinderen; het gezin met vier kinderen (de laatste van haarzelf) heeft in Amsterdam, Rotterdam en Groningen gewoond. Het paar maakte een reis naar Indië, waar ze veel tekende en schilderde.

Collectie
 • Noord-Hollands Archief, Haarlem
Literatuur

Sprang, Arnoldus van

Arnoldus van Sprang, ? – 1759, Amsterdam
Mogelijk de meester metselaar (1731) en makelaar (1756) in Amsterdam, gehuwd 1) met Geertruijd van Balckeschote 1716; 2) met Rebecca Kat 1752; hij is overleden in 1759.

Van hem zijn twee knipsels met Bijbelse voorstellingen bewaard gebleven uit 1710, elk met een afbeelding in een rond medaillon en omgeven door een rand van bloemen en ranken (Elia en de raven; de Samaritaanse vrouw).

Collectie
 • Museum de Lakenhal, Leiden
Literatuur

Sombeek Slijper, Johannes (Jan)

Jan Sombeek Slijper, Zaandam 1778 (of 1781, of 1784)-na 1839 Haarlem

Jan was niet getrouwd en voerde de achternaam van zijn moeder, Sombeek, voor die van zijn eigen naam. Had met zijn zuster Catharina samen een huishouden.

Hij maakte een huwelijksoorkonde voor zijn broer Willem Slijper en schoonzus Aafje Slagter (bij hun huwelijk in 1814), in klokvorm, met wapenschilden en een kroon, in reliëf. Van hem zijn ook twee ruimtelijke knipsels met een boerderijtje aan ’t water, zomer en winter, 1819. gesigneerd J.S.S. Maakte een monument op Laurens Jansz. Koster van papier, en drie geknipte landschapjes, die tentoongesteld werden in Haarlem in 1825 (Catalogus der voortbrengselen van Nederlandsche volks- en kunstvlijt). Hij was ook maker van landschappen, achter glas. Adverteerde actief (8 maal) in de Opregte Haarlemsche Courant, dat hij “op verzoek van vele kunstminnaars” zijn Kabinet der Knipkunst voor bezichtiging openstelde aan huis in Zaandam (1824-1826). In 1830 was in Utrecht zijn “vermaarde kabinet van Boetseer- en Knipkunst, met meer dan 80 kunstvoorwerpen” te zien, in ’t groot en in miniatuur. Slijper, was ook been- en ivoorsnijder.

 

Collectie
 • Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Amsterdam
 • Particulier bezit
Literatuur