Vos, P.

P. Vos

Hij of zij maakte in 1731 een mooi knipwerk met Bijbelse scenes (Adam en Eva met de slang en verdreven uit het Paradijs; de twee verspieders met een reuze druiventros; Absalom hangend aan de eik, doorstoken; Eliezer op zoek naar een bruid voor Izaäk, ontmoet Rebecca bij de bron.

De tekst luidt: “Geen Groote Schat of gelt of goedt, De Poort des hemels oopen doet”. Zonder verdere aanwijzingen is de maker niet nader te identificeren. Misschien zijn de typische vogels terug te vinden in een ander knipwerk.

Collectie
  • Privé collectie