Bijl, Aart 

Aart Bijl, Gouda 1807-1885 Gouda

In het knipkunstmuseum van Vreden wordt een knipsel uit gekleurd papier bewaard met de tekst “Beurtlijst van het voorzitterschap van het College van Regenten” en het stadswapen van Gouda. Het betreft het Oude Mannenhuis en is gemaakt door de bewoner Aart Bijl in 1876. Daarin vier uitschuifbare kartonnetjes met namen van regenten in de periode 1950-1960. Het werk is nog aanwezig bij de herbestemming van het Mannenhuis in 1977. Bijl was drager van het Metalen Kruis en wijdde daaraan een knipwerk met een gedicht

Bijl trouwt als schippersknecht in 1843 met Angelica Frederica Schrob, maar verlaat haar in 1847 als zeeman. Na 1860 duikt hij weer op in Gouda en komt te wonen in het (Oude) Mannenhuis.  Daar is hij bediende van de “armkamer” en houdt zich “in zijn ledige uren” en om niet “ledig te zitten” bezig met het maken van knipsels. Behalve het onderstaande maakt hij een “Flora, hulde brengende aan ’t metalen kruis” en een mausoleum voor de pas overleden koningin Sophie. Beide stuurt hij aan haar zoon, prins Frederik. Hij wordt in zijn laatste jaren in het Mannenhuis verpleegd en overlijdt er.

Met dank aan Gert Jan Jansen, Historische Vereniging Die Goude

Collecties: Scherenschnitt Museum Vreden en Rotterdam Museum