Categoriearchief: letter B

Bruijgom, Roeland

Roeland of Roelof Bruijgom, Rotterdam 1785-1859 Rotterdam

Hij knipte in 1805 een zeer Oranjegezind werkstuk, ter ere van PWDV (stadhouder Prins Willem V, die toen in ballingschap was in Engeland en in 1806 overleed). Het ademt de sfeer van de late 18e eeuw. Het prinselijk devies Je Maintiendrai en zijn orde van de Kouseband staan erin. Zo ook de Nederlandse Leeuw, Eendracht maakt macht. Bruijgom leefde toen in de Franse tijd (de Bataafse Republiek), maar hij hoopte op een opleving van handel en koopvaardij, leger en marine, en ook op een genoeglijk leven (als de Fransen weer weg zouden zijn).

Hij was getrouwd met Annigje Neeleman in 1814, In dat jaar staat hij in het militieregister geregistreerd als koekebakkersknecht; hij heeft meegevochten in de slag bij Waterloo, want hij kreeg daarvoor een gratificatie. In 1817 was hij 2e luitenant en in 1826 1e luitenant. Bij zijn overlijden was hij winkelier.

Collectie
 • Museum van Knipkunst

collectie Museum van Papierknipkunst

Bijl, Aart 

Aart Bijl, Gouda 1807-1885 Gouda

In het knipkunstmuseum van Vreden wordt een knipsel uit gekleurd papier bewaard met de tekst ‘Beurtlijst van het voorzitterschap van het College van Regenten’ en het stadswapen van Gouda. Het betreft het Oude Mannenhuis en is gemaakt door de bewoner Aart Bijl in 1876. Daarin vier uitschuifbare kartonnetjes met namen van regenten in de periode 1950-1960. Het werk is nog aanwezig bij de herbestemming van het Mannenhuis in 1977. Bijl was drager van het Metalen Kruis en wijdde daaraan een knipwerk met een gedicht

Bijl trouwt als schippersknecht in 1843 met Angelica Frederica Schrob, maar verlaat haar in 1847 als zeeman. Na 1860 duikt hij weer op in Gouda en komt te wonen in het (Oude) Mannenhuis.  Daar is hij bediende van de ‘armkamer’ en houdt zich ‘in zijn ledige uren’ en om niet ‘ledig te zitten’ bezig met het maken van knipsels. Behalve het onderstaande maakt hij een Flora, hulde brengende aan ’t metalen kruis en een mausoleum voor de pas overleden koningin Sophie. Hij wordt in zijn laatste jaren in het Mannenhuis verpleegd en overlijdt er.

Met dank aan Gert Jan Jansen, Historische Vereniging Die Goude

Collectie
 • Deutsche Scherenschnitt Museum, Vreden
 • Museum Rotterdam, inv. 25277
Literatuur
 • Gert Jan Jansen, ‘Goudse knipkunst in het Duitse Vreden’, in: Nieuwsbrief Die Goude 134 (november 2023) 1-5
 • Gert Jan Jansen, ‘Goudse knipkunst in het Duitse Vreden (deel 2)’, in: Nieuwsbrief Die Goude 135 (januari 2024) 19-21
 • Gert Jan Jansen, ‘Weer knipkunstwerk Aaet Bijl (her-)ontdenkt’, in: Nieuwsbrief Die Goude 137 (april 2024) 19

Broeck, Eugeen van den

Eugeen van den Broeck Opwijk (BE) 1910-1997 Asse (BE)

Werkzaam als journalist-redacteur en tekenaar, was Eugeen (‘Zjeun’) actief in heemkunde en Vlaams cultureel leven. Hij ontwierp vaandels en spelen, en knipte ex-librissen,  herdenkingsstukken van evenementen en voor bruisparen of geboorten. Meestal was de basis symmetrisch, maar de teksten en afbeeldingen verschilden.

Literatuur
 • Drie generaties knip- en snijkunst in Vlaanderen. Prov. Openluchtmuseum Bokrijk, 1988
 • Rene de Rop, Eugeen van den Broeck, Geknipt en berijmd. Heemkring Ascaria, 2010

24 x 26 cm

Basse, Anna Jacomina

Anna Jacomina Basse, Groningen 1708-1731 Scharmer
Zij maakte in 1725 een fraai knipwerk met het verhaal van Adam en Eva in het Paradijs en daarna. De taferelen zijn in drie lagen opgebouwd en de personen, dieren en bomen zijn gearceerd met kerfjes. Om het geheel een randversiering met sierlijke toverknopen en bloemen. Er is geen ander werk van haar bekend.

In 1728 trouwde zij met Tammo Oomke(n)s, predikant te Scharmer, een dorp ten oosten van de stad Groningen; ze overleed in 1731.

Collectie
 • Groninger Museum

Breeland, Frans

Frans Breeland, Uitgeest 1788-1841 Wormerveer
Frans knipte in 1805 een huwelijksstuk voor HKDI en DKV. Koeien bij een boerderij en een herder met schaapskudde flankeren een vaas met bloemen. De initialen staan tussen Bijbelteksten van Paulus die de echtelieden maant goed voor elkaar te zijn. De teksten worden gedragen door engelen en “hangen” samen met de medaillons aan guirlandes.

Frans was koperslager in Wormerveer en was daar getrouwd met Neeltje Mones. Er zijn geen andere knipsels van hem bekend.

Bilderbeek, Gerardus Jacobus van

Gerardus Jacobus van Bilderbeek, Utrecht 1858-1935 Amersfoort

Gerardus van Bilderbeek maakte afbeeldingen, samengesteld uit verknipte postzegels, dorpsgezichten, dieren en familie-/provinciewapens, geplakt op melkglas. Hij was kellner of bediende en trouwde in 1878 met Johanna van Niekerk. Het huwelijk werd ontbonden in 1886 te Haarlem en hij hertrouwde in 1889 te Haarlem met Saartje Lennings.

Diorama’s uit de 18e en 19e eeuw

Een verre verwante, Estella Etty van Bilderbeek (Java 1930-1996 Den Haag) knipte op-art.

Knip-Pers 2000-3

 

Bardet, Antonia Petronella Margaretha (Meta)

Meta Bardet , Haarlem 1924-2020 Leiden

Na een ‘mooimakers’ cursus van Hil Bottema in het Openluchtmuseum knipte Meta vanaf de jaren zestig van de 20ste eeuw. Ze werkte veel met dubbelgevouwen papier van allerlei kleuren: zwaantjes, harten, namen, natuur en liet zich inspireren door Pools knipwerk. Maar ook maakte ze niet-symmetrische voorstellingen, kinderen, gebouwen, die ze altijd voortekende.

Vanaf het begin was Meta een duidelijk aanwezig lid van de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst. In Oegstgeest richtte ze een knipkring op (Poelgeest, tentoonstelling 2008 bij 20-jarig bestaan) en gaf kniplessen met een eigen cursushandleiding. Voor de Leidse afdeling van de Soroptimisten en voor de kerkelijke gemeenschap van Vrijzinnige Protestanten knipte ze veel gelegenheidsknipsels, zo ook bij geboortes en huwelijken in haar familie en vriendenkringen.

Literatuur

Brink, Elisabeth van den

Elisabeth van den Brink, Garderen/Barneveld 1818-1884 Speuld (Ermelo)

Maakte een landschap in reliëf, waarin een schaapskudde met herder, een huis met op de gevel 1846 en bomen die op een wittere voorgrond zijn geplaatst, zodat er diepte in het landschap bestaat. Het geheel ligt op een blauwe achtergrond, met vogels. Onder het stuk staat geschreven: Barneveld en Elisabet.v.d.Brink.

Er waren halverwege de 19e eeuw verschillende vrouwen met die naam in en rond Barneveld. Eén van hen was getrouwd met Aart van ‘t End (of Ende, of Einde), die bij hun huwelijk, 1851 te Barneveld, schaapherder was (later is hij dagloner). Het is verleidelijk deze Elisabeth als de maakster te beschouwen.

Collectie
 • Museum Nairac, Barneveld

Bossinade-den Houting, Elisabeth C.

Lies Bossinade-den Houting, Rotterdam 24 februari 1926 –
Lies maakte ceramiek, vaak wonderlijke beeldjes en dat werkt ook door in haar knipsels: groteske, maar vriendelijk ogende monsters. Ze kreeg les van Irma Kerp en was een van de exposanten in ’t Spant 1982, de tentoonstelling te Bussum die voorafging aan de oprichting van de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst.

Literatuur

Ballintijn-Wijga, Cornelia Richtje

Cornelia Richtje Ballintijn-Wijga, Harlingen 1907 – 1998 Zwolle
Gehuwd met G.C.M. Ballintijn in 1927. Van hem kreeg ze ooit een klein schaartje, dat ze na zijn dood is gaan gebruiken, rond 1967. Ze maakte grote, fijn uitgewerkte knipsels, veelal geïnspireerd op folklore, maar altijd naar eigen ontwerp. Ze vond dat een knipsel als één geheel uit het papier moest komen.

Collectie
 • Nederlands Openluchtmuseum
 • privé bezit
Literatuur
 • De Amstellander 10-7-1975