Categoriearchief: letter B

Bruijgom, Roeland

Roeland of Roelof Bruijgom, Rotterdam 1785-1859 Rotterdam

Hij knipte in 1805 een zeer Oranjegezind werkstuk, ter ere van PWDV (stadhouder Prins Willem V, die toen in ballingschap was in Engeland en in 1806 overleed). Het ademt de sfeer van de late 18e eeuw. Het prinselijk devies Je Maintiendrai en zijn orde van de Kouseband staan erin. Zo ook de Nederlandse Leeuw, Eendracht maakt macht. Bruijgom leefde toen in de Franse tijd (de Bataafse Republiek), maar hij hoopte op een opleving van handel en koopvaardij, leger en marine, en ook op een genoeglijk leven (als de Fransen weer weg zouden zijn).

Hij was getrouwd met Annigje Neeleman in 1814, In dat jaar staat hij in het militieregister geregistreerd als koekebakkersknecht; hij heeft meegevochten in de slag bij Waterloo, want hij kreeg daarvoor een gratificatie. In 1817 was hij 2e luitenant en in 1826 1e luitenant. Bij zijn overlijden was hij winkelier.

Collectie
  • Museum van Knipkunst

collectie Museum van Papierknipkunst

Bijl, Aart 

Aart Bijl, Gouda 1807-1885 Gouda

In het knipkunstmuseum van Vreden wordt een knipsel uit gekleurd papier bewaard met de tekst “Beurtlijst van het voorzitterschap van het College van Regenten” en het stadswapen van Gouda. Het betreft het Oude Mannenhuis en is gemaakt door de bewoner Aart Bijl in 1876. Daarin vier uitschuifbare kartonnetjes met namen van regenten in de periode 1950-1960. Het werk is nog aanwezig bij de herbestemming van het Mannenhuis in 1977. Bijl was drager van het Metalen Kruis en wijdde daaraan een knipwerk met een gedicht

Bijl trouwt als schippersknecht in 1843 met Angelica Frederica Schrob, maar verlaat haar in 1847 als zeeman. Na 1860 duikt hij weer op in Gouda en komt te wonen in het (Oude) Mannenhuis.  Daar is hij bediende van de “armkamer” en houdt zich “in zijn ledige uren” en om niet “ledig te zitten” bezig met het maken van knipsels. Behalve het onderstaande maakt hij een “Flora, hulde brengende aan ’t metalen kruis” en een mausoleum voor de pas overleden koningin Sophie. Beide stuurt hij aan haar zoon, prins Frederik. Hij wordt in zijn laatste jaren in het Mannenhuis verpleegd en overlijdt er.

Met dank aan Gert Jan Jansen, Historische Vereniging Die Goude

Collecties: Scherenschnitt Museum Vreden en Rotterdam Museum

Broeck, Eugeen van den

Eugeen van den Broeck Opwijk (BE) 1910-1997 Asse (BE)

Werkzaam als journalist-redacteur en tekenaar, was Eugeen (‘Zjeun’) actief in heemkunde en Vlaams cultureel leven. Hij ontwierp vaandels en spelen, en knipte ex-librissen,  herdenkingsstukken van evenementen en voor bruisparen of geboorten. Meestal was de basis symmetrisch, maar de teksten en afbeeldingen verschilden.

Literatuur
  • Drie generaties knip- en snijkunst in Vlaanderen. Prov. Openluchtmuseum Bokrijk, 1988
  • Rene de Rop, Eugeen van den Broeck, Geknipt en berijmd. Heemkring Ascaria, 2010

24 x 26 cm