Categoriearchief: letter C

Coenraad, Nicolaas

Nicolaas Coenraad, Rotterdam 1820-1848 Rotterdam

Een knipwerk met de signatuur N. Coenraad leidt niet direct naar de maker. In Amsterdam was een Nanning Coenraad, die als zeeman in 1770 en 1772 e.e.a. bij een notaris liet vastleggen; hij overleed in 1829 te Oost-Indie. Ook in Amsterdam was een Nicolaas die 1) trouwde met Marietje Piel en na haar overlijden in 1771, 2) met Anna de Roos.

Een andere Nicolaas leefde In Rotterdam (zie boven). Hij werd ingeschreven in de Nationale Militie in 1839. Mogelijk was hij de knipper, want in die tijd, nl. die van koning Willem I,  was hij de enige  N. Coenraad.

Het enig bekende knipwerk stelt een paradijsachtige tuin voor met leeuwen. paard, pauw, schaap, ooievaar, kip tussen twee fijn uitgewerkte pilaren. In het niet-symmetrische geboomte drie grote vogels, een altaar, zon, doorboorde harten en bovenin het Nederlandse wapen met Je maintiendrai (in gebruik na 1815).

 

Collectie
  • Scherenschnitt Museum Vreden

 

Coster, J.

J. Coster 

Maker van papieren diorama’s, onder ander van De Lakenhal in Leiden in 1796 en het Gerechtsgebouw in Leiden in 1803. Ook maakte hij in 1814 een diorama van het Tsaar Peterhuisje te Zaandam

Collectie
  • Museum de Lakenhal, Leiden
  • Zaans Museum, Zaandam
  • particulier bezit

J. Coster, Gerechtsgebouw Leiden, 1803, particuliere collectie.

Clignett, Adelaide Rudolphine (Adele)

Adelaide Rudolphine (Adele) Clignett,  Leiden1804-1834 Gorssel
Getrouwd met Antoine J.B. Brants, woonden op kasteel Joppe bij Gorssel. Zij knipte een hoorn van overvloed (1827) en een bloemkorfje (1830). Op tentoonstelling “Papieren Knipwerk”, Centraal Museum Utrecht 1946

Adele was lang in Duitsland geweest en werd aan de dichter Staring en diens vrouw J. Brants op de Wildenborch als gouvernante en onderwijzeres aanbevolen: “….‘Gij schrijft ons ook eens, of Mej. Clignet lang of kort, dik of dun, zwart of wit is? – Verdraait of kreupel of eenogig mag zij niet wezen! – En hoe oud omtrent?’….. (1827). Ze trouwde in 1833 te Gorssel met de broer van haar mevrouw, de weduwnaar dr. Antoni Brants, grondeigenaar, lid Gedeputeerde Staten Gelderland, schoolopziener, lid Academie van Wetenschappen, Ridder Ned. Leeuw, Ridder Eikenkroon

Cokart, J.

J. Cokart, omstreeks 1786, Amsterdam

Mogelijk Jan Co(c)kart, “yvooren kammenmaker” te Amsterdam (1739-na 1810), of zijn zus Jannetje (1737-1807). Hij trouwde in 1770 met Pieternella Scholten; zij in 1764 met Joost Meyer, zilversmid. Van hem of haar is een uitgeknipte Spreuken-tekst in rechthoekige lijst bekend: “Wijsheid is beter dan robijnen”. Er zijn ook een paar ruimtelijke boeketten bloemen geknipt, geschikt in mandjes, gezet op tafeltjes en opgesteld in kastjes (gesigneerd, 1797 en “Vereerd 13 April 1811”).

Literatuur

Collaert, Willem

Willem Collaert, omstreeks 1666, Antwerpen

in de tijd van de Contrareformatie en had in Antwerpen een prentenwinkel met afbeeldingen van rooms-katholieke heiligen. Bij zijn overlijden waren er in de inventaris nog “5075 cantbeelden en 426 fijn cantbeelden”.

Collectie
  • Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem
  • Museum voor Heem- en Oudheidkunde, Kontich, België
Literatuur

Comerell, Catharina Wilhelmina

Toos Comerell, Rotterdam 1905-1969 Lochem

Na huishoud- en kunstnijverheidsschool begon Toos haar opleiding voor landbouw/huishoudlerares in Zetten. Ze werkte als maatschappelijk werkster bij de Stichting Opbouw Drenthe en was vanaf 1956 huishoudconsulente op de Veluwe.  Toos trouwde in 1948 met Anthonius Vierkens; ze woonden in Hulshorst.
Als lerares en maatschappelijk werkster kreeg ze er steeds meer aardigheid in om zomaar, zonder schets, de schaar in het papier te zetten (1937). Ze verwerkte heel vaak een (bijbel)tekst of wijze spreuk. Het zijn verrassende, grillige en daardoor levendige stukken. Soms is er een oorlogsherinnering in verbeeld, andere zijn in een vrolijke stemming gemaakt. Veelal zijn het gelegenheidsknipsels of ex-libris, bijna altijd voor anderen of voor instellingen.

Collectie
  • Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem
Literatuur

Couvee, Jacobus Abrahamsz.

Jacobus Abrahamsz. Couvée, 1831-1916, Leiden

Een album bevat 50 knipsels van de Leidse familie Couvée uit de periode 1802-1837. De meeste zijn gemaakt door Jacob voor zijn ouders, zijn bruid Adriana Wilhelmina Vlaanderen, zijn zwager en zijn schoonouders. Jacob was olieslager en werkte met dubbelgevouwen, wit papier en maakte zo allerlei geometrische figuren. Drie knipsels dragen het Leidse stadswapen (gekruiste sleutels).
Enkele knipsels stammen uit een eerdere periode en kunnen gemaakt zijn door Gerrit Couvée (kantoorbediende) of zijn vrouw Johanna Elisabeth Parmentier (1777-1843; getrouwd in 1800). Voor hun eerste kind Jacoba Johanna een naamknipsel in 1802 en het jaar er op één voor Gerrit zelf. Ook enkele woordknipsels Eendragt maakt magt en Vrede. Deze Jacoba werd de moeder van Adriana Wilhelmina, de vrouw van Jacob. Het lijkt er dus op dat Jacob geïnspireerd werd door een van de grootouders van zijn vrouw.

Collectie
  • Particuliere collectie
Literatuur