Rijberg, Elisabeth

Elisabeth Rijberg, ± 1670-1721 Rotterdam
Zij maakte reliëf knipsels: oorlogsschepen op stille en holle zee, een gezicht op Scheveningen, en de ha­ring­vangst. Verder sneed ze paleizen, landschappen, portretten en bloemstukken. Voor de laatste waren vooral de randen om perken en borders fijn en sierlijk. Haar uitbeelding van stadhouder koning Willem III en diens gemalin Mary Stuart was een bezienswaardigheid. Voor het kleinste werk vroeg ze 600 gulden. Aan haar gevel stond een gedicht in twee talen:

Ik snijde van papier al wat het ooge streeld,
Of wat een geestig brein ons na de konst afbeeld:
Al brult de bitze nijd met opgesparde kaken,
Mijn konst en zal niet ligt daardoor in ’t voetzand raken

Zij kreeg van de keurvorst van de Palts een zilveren servies in ruil voor een knipwerk, waarschijnlijk tijdens zijn bezoek aan Rotterdam in 1695. Ze kreeg vooral bezoek van buitenlandse reizigers. Overigens is van Elisabeth geen enkel knipwerk bewaard gebleven, doordat haar broer na haar overlijden op de veronderstelde waarde uit was. Zo delfde haar kunst alsnog het onderspit (het voetzand).

Nicolaas Juweel, mogelijk Elisabeth Rijberg.

Nicolaas Juweel, mogelijk Elisabeth Rijberg, 1696 (foto: Museum Rotterdam)

Er wordt verondersteld dat ze op schilderijtjes van de Rotterdamse schilder Nicolaas Juweel staat afgebeeld, met een mobile uit twee “bollen”, elk bestaande uit cirkelvormige snijwerken.

Literatuur