Bakema, Klaas (“Kees”)

Klaas (“Kees”) Bakema, Amsterdam 1882 – 1958 Amsterdam
Vanaf 1915 een zonderlinge “schaarknutselaar”, die optrad in Rotterdam en Den Haag, als “eerste Nederlandsche beroepskunstenaar en portretknipper”. Hij werkte veel naar prentjes uit geïllustreerde tijdschriften. Was 33 jaar monteur van rekenmachines. Knipte sinds 1945 alleen voor “het volk”, voor liefdadige doeleinden, bijvoorbeeld voor het Leger de Heils. Met Koninginnedag stond hij op het Damrak in Amsterdam. Hij vroeg steeds een kwartje voor een silhouet, maar kon daar niet van leven.
“Alleen in trance werk ik goed, gezichten, karakter; anders is het naknippen”. Hij was zeer tegen reclame voor eigen werk en achtte het ook niet in verband te staan met de historische knipkunst. De maatschappelijke ontwikkelingen baarden hem zorg.

Collectie
  • Westfries Museum, Hoorn
  • Particuliere collectie
Literatuur