Januszewski, Gertrud

Gertrud Januszewski, Berlijn 1911-2001 Sittard
Gertrud werd geboren uit Poolse ouders. Haar vader was tuinar­chitect, een man met smaak en liefde voor de natuur. Ze kwam voor de oorlog in Nederland, waar ze onderdak kreeg in het klooster Bethanië te Venlo. Woonde in Echt (L).

Zelf heeft ze geen artistieke opleiding gehad en vond haar eigen weg. Sinds 1930 knipte ze, na een tamelijk gedetailleerd  schetsontwerp gemaakt te hebben. Maar er kwam in de regel wat anders tevoorschijn dan het getekende.

Ze was een innig-vrome vrouw, die in haar Rooms Katholieke geloof inspira­tie vond voor haar kunst. Heiligen en Bijbelfiguren knipte ze van dun zwart papier en plaatste haar ragfijne producten zonder te plakken tussen glasplaten, wat door de schaduwwerking hun charme nog verhoogde. Ze maakte ook geknipte kindervoorstellingen en illustreerde de serie Buiten Spelen (1946). Gertrud is later ook gaan beeldhouwen.

Collectie
  • Westfries Museum, Hoorn
  • Particulier bezit
Literatuur