Roemelé of Röemelé, Willem Philip August

Willem Philip August Roemelé of Röemelé, ‘s Gravenhage 1791-1833 Peize/Paterswolde

Willem schreef zijn naam ook als Rūmmelé. Zijn grootouders waren Duitse immigranten. Hij trouwde in 1811 met Anthonetta Snijders en was toen bediende. Bij de geboorte van een kind wordt hij silhouetteur genoemd. In 1825 trouwde hij als weduwnaar met Alagonda Christina Ahlburg te Vries. Hij was in dat jaar benoemd als commies der directe belastingen in het Rijksopvoedingsgesticht te Norg. In 1831 beval hij zich per advertentie aan in een Groninger krant, als kunstknipper en silhouetteur. Zijn werk noemde hij schaarkunst. Van hem zijn diverse afbeeldingen van mannen met paarden bewaard gebleven (Zuidlaarder paardenmarkt?). Een groot knipsel met herder en vee is gesigneerd en geda­teerd 1824; in de hoeken versiering met eikenloof. Er zijn ook ongesigneerde stukjes met paarden en koeien, die op grond van de stijl aan hem worden toegeschreven.

Een knipsel voor het zilveren huwe­lijks­feest van een Gronings echtpaar Donker Curtius-van Harn laat zien dat hij ook mooi gekrulde letters kon maken. Hij maakte verder fraaie “kustgezichten”, van Harlin­gen en van Veere, elk twee maal en beide gemaakt naar bestaande gravures. Eén paar is gedateerd 1832 en opgedra­gen “Uit bijzondere hoogach­ting aan de Weled.e Gest. Heer J.A. Franse” (geneesheer te Groningen).

Roemelé stierf in Peize, een jaar nadat hij deze stukken maakte.

Collectie
  • Legermuseum, Delft
  • Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem
  • Fries Museum, Leeuwarden
  • Openluchtmuseum Het Hoogeland, Warffum
  • Stadsmuseum Doetinchem, Doetinchem
  • Beeld en Geluid Den Haag, Den Haag
  • Particuliere collectie
Literatuur