Roemelé of Röemelé, Willem Philip August

Willem Philip August Roemelé, Rummelé of Röemelé, ‘s Gravenhage 1791-1833 Peize

Willems grootouders zijn Duitse immigranten. Hij trouwt in 1811 met Anthonetta Snijders en is dan bediende. Bij de geboorte van een kind wordt hij silhouetteur genoemd. In 1825 trouwt hij als weduwnaar met Alagonda Christina Ahlburg te Vries; hij is dan benoemd als commies der directe belastingen in het Rijksopvoedingsgesticht te Norg. Dat huwelijk houdt geen stand.  In 1831 beveelt hij zich per advertentie aan in een Groninger krant, als kunstknipper en silhouetteur. Zijn vrije werk noemt hij “Schaar-kunst”. Van hem zijn diverse afbeeldingen van mannen met paarden bewaard gebleven (Zuidlaarder paardenmarkt?). Een groot knipsel met herder en vee is gesigneerd en geda­teerd 1824; in de hoeken versiering met eikenloof. Er zijn ook ongesigneerde stukjes met paarden en koeien, die op grond van de stijl aan hem worden toegeschreven.

Een knipsel voor het zilveren huwe­lijks­feest van een Gronings echtpaar Donker Curtius-van Harn laat zien dat hij ook mooie letters kon maken. Hij maakt verder fraaie “kustgezichten”, van Harlin­gen en van Veere, elk twee maal en beide gemaakt naar bestaande gravures. Eén paar is gedateerd 1832 en opgedra­gen “Uit bijzondere hoogach­ting aan de Weled.e Gest. Heer J.A. Franse” (geneesheer te Groningen).

Roemelé sterft in Peize, een jaar nadat hij deze stukken heeft voltooid.

Collectie
  • Nationaal Militair Museum, Soest
  • Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem
  • Fries Museum, Leeuwarden
  • Openluchtmuseum Het Hoogeland, Warffum
  • Stadsmuseum Doetinchem, Doetinchem
  • Beeld en Geluid Den Haag, Den Haag
  • Mensinge state Roden
  • Particuliere collectie
Literatuur