Roemelé of Röemelé, Willem Philip August

Willem Philip August Roemelé of Röemelé, ? 1791-1833, Paterswolde
Zijn grootouders waren Duitse immigranten. Hij werd in 1825 commies in het Rijksopvoedingsgesticht te Norg. In 1831 beval hij zich per advertentie aan in een Groninger krant, als kunstknipper en silhouetteur. Zijn werk noemde hij schaarkunst. Van hem zijn diverse afbeeldingen van mannen met paarden bewaard gebleven (Zuidlaarder paardenmarkt?). Een groot knipsel met herder en vee is gesigneerd en geda­teerd 1824; in de hoeken versiering met eikenloof. Een knipsel voor het zilveren huwe­lijks­feest van een Gronings echtpaar Donker Curtius-van Harn laat zien dat hij ook mooi gekrulde letters kon maken. Hij maakte ook fraaie “kustgezichten”, van Harlin­gen en van Veere, elk twee maal en beide gemaakt naar bestaande gravures. Een paar is gedateerd 1832 en opgedra­gen “Uit bijzondere hoogach­ting aan de Weled.e Gest. Heer J.A. Franse” (geneesheer te Groningen).

Roemelé stierf in Peize, een jaar nadat hij deze stukken maakte.

Collectie
 • Legermuseum, Delft
 • Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem
 • Fries Museum, Leeuwarden
 • Openluchtmuseum Het Hoogeland, Warffum
 • Stadsmuseum Doetinchem, Doetinchem
 • Beeld en Geluid Den Haag, Den Haag
 • Particulier bezit
Literatuur
 • A.K. Kisman, Gelders Erfgoed 1992-1, 16-18
 • C vd Aa, D de Jong, Matthias de Sallieth, Atlas van de Zeehavens der Bataafse Republiek, 1805
 • Knip-Pers 1987-3, 1989-2, 2009-2, 2014-3, 2015-1
 • Nieuwsbrief 2002-1, 2006-1/2
 • Papyria 9, 2015