Reynders, Pieter

Pieter Reynders, Delft 1758 – 1834 Delft
Van deze zeer productieve knipper zijn geen persoonlijke gegevens bekend. Mogelijk was hij degene die in Delft een negotie had in Delflandsche Boter,  in 1784 getrouwd met Elisabeth Brakel en overleed te Delft op 10 mei 1834 (“door verval van krachten”).

Maar er was ook een Pieter Reynders in Leiden (1771-1818), die steenhouwer was. Hij trouwde met Sara van Rooijen. Misschien komt hij nog het meest in aanmerking, als “tailleur des pierres”

Zijn vroegst gedateerde werk stamt uit 1786 (landweg met kar en dorpje). Zijn meeste knipsels zijn uitbeeldingen van het gewone dagelijkse leven: dorpsge­zichten en ijsvermaken, boeren die koeien melken, schippers en turfventers, jagers, varkenshoeders en fruitplukkers, boe­rinnen die het vee voeren. Ook maakte hij deftige lieden in de mode van het eind der 18de eeuw,  in sjees, cabriolet of coupe rijtuig met paarden(spannen). Tenslotte zijn er een aantal Bijbelse voorstellingen bekend, zoals Abrahams Offer (meerdere ex), Daniel in de leeuwenkuil, Elia door de raven gevoed en Jozef en Maria op hun vlucht naar Egypte.

Het zijn allemaal coulisse-knipsels die van de natte achterzijde hol werden opgedreven om de voorstelling een “stofuitdrukking” te geven; bovendien plaatste hij allerlei losse figuren op de voorgrond, door ze in een gleufje te steken. Zijn werkstukken doen daarom heel levendig aan. Soms zijn met pen of potlood ogen, knopen etc. aangegeven.

Collectie
  • Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem
  • Fries Museum, Leeuwarden
  • Zeeuws Museum, Middelburg
  • Centraal Museum, Utrecht
  • Amsterdam Museum;
  • Particuliere collectie
Literatuur