Categoriearchief: letter Z

Zwart, Aart Cornelis de of Anna Maria de Zwart

Aart Cornelis de Zwart , Utrecht 1836-1878 Den Haag; of Anna Maria de Zwart
Aart was  getrouwd met Hendrina Clasina de Koff (1861). (Hoofd-)onderwijzer te Groningen en Veenendaal; schrijver van een tiental zondagsschool- en jeugdboeken.

Er is in de familie overgeleverd een honderdtal knipsels van planten in sierpotten, eenvoudige tafereeltjes en godsdienstige teksten. In die verzameling komt de naam van Anna Maria of A.M. de Z. regelmatig voor en éen keer A.C. de Z.

Anna Maria blijkt een zuster te zijn van Aart, geboren in 1841 te Utrecht. Zij overleed in 1858 ongehuwd en was bewaarschoolhouderes in Utrecht. Mede gezien de eenvoud van de knipsels is het niet onmogelijk dat de knipsels door haar zijn gemaakt.

Collectie
  • Familiebezit Middelkoop
Literatuur

Zutphen, Otto Johannes van

Otto Johannes van Zutphen, Utrecht 1779-1838 Deventer
Otto Johannes was militair, vanaf 1800 2e lieutenant in een fuseliers compagnie van de Bataafse Infanterie en bij overlijden kapitein. Hij (onder-)trouwde te Deventer op 4 juni 1803 met Sophia Cecilia Schutte. O.J. maakte in 1816 voor Catharina Hendrika Schutte bij haar achttiende verjaardag een knipsel dat hij signeerde. Het meisje was geboren te Deventer in 1798, trouwde daar in 1818 met Gerrit Jan Bömer Keijzer en bleef haar hele leven in Deventer wonen. Zij was waarschijnlijk een nicht van Sophia.

In 1805 blijkt O.J. in Alkmaar te zijn gestationeerd, want daar werd een dochter geboren. Later werd hij bevorderd tot kapitein en was gecantoneerd te Gilsen NB. Hij overleed te Deventer op 21 maart 1838. Het genoemde knipsel is het enige dat van zijn hand bekend is.

Collectie
  • Particuliere collectie
Literatuur

Zutphen-ten Hoorn, Hendrika Antonia van

Hendrika Antonia van Zutphen-ten Hoorn, 1823-1916, Wilnis
Zij was boerin op IJda’s Hoeve te Wilnis en getrouwd met Arie van Zutphen. Van haar is een serie van achttien harten, potten met ranken, meest symmetrisch en enkele menselijke figuurtjes bekend.

Collectie
  • Particulier bezit

Zuylen, Belle van

Belle van Zuylen, 1740-1805, Zuilen, Zwitserland
Officieel heette ze Isabella van Tuyl van Serooskerke; ze trouwde in 1771 met Charles E. de Charrière. In 1772 schreef ze in een van haar brieven dat het knippen haar jongste liefhebberij is en dat zij het betreurt dit “petit talent” niet eerder te hebben ontdekt.

Zijl, Margaretha

Gretha Zijl, Wildervank 1907-1977 Appingedam
Gretha was onderwijzeres en knipte veel voor kinde­ren. Zij was lang ziek en verdreef de tijd met het knippen van sprookjesfiguren. Ook haar knipsels van bloemen en planten zijn goed getroffen. Ze werkte soms à l’improviste of liet de schaar de fijne lijn vinden om een ruwe schets die de juiste verhoudingen moest bepalen. Ze had beeldend vermogen en stijl­gevoel. Haar werk was te zien op de knipkunst tentoonstelling in Franeker, 1950. Veel van haar knipsels hebben gediend voor dichtbun­dels van Dam Jaarsma in de Friese taal.

Literatuur

Z., J.W.

 J.W. Z., Eerste helft 19e eeuw
Van hem (of haar) is een album met blauwe bladen bewaard, waarin 108 knipsels, met ornamentele en bloemmotieven.

Literatuur
  • Geveild bij Bubb Kuyper dec 2003 (afb plaat XV)