Zwart, Aart Cornelis de of Anna Maria de Zwart

Aart Cornelis de Zwart of Anna Maria de Zwart, ? 1830-1878, Veenendaal, Groningen, Den Haag
Aart was  getrouwd met Hendrina Clasina de Koff (1861). (Hoofd-)onderwijzer en schrijver van een tiental zondagsschool- en jeugdboeken.

Van hem is in de familie overgeleverd een honderdtal knipsels van planten in sierpotten, eenvoudige tafereeltjes en godsdienstige teksten. In die verzameling komt de naam van Anna Maria of A.M. de Z. regelmatig voor en éen keer A.C. de Z.

Anna Maria blijkt een zuster te zijn van Aart, geboren in 1841 te Utrecht. Zij overleed in 1858 ongehuwd en was bewaarschoolhouderes in Utrecht. Mede gezien de eenvoud van de knipsels is het niet onmogelijk dat de knipsels door haar zijn gemaakt.

Collectie
  • Familiebezit Middelkoop
Literatuur