Hofman, Tjalling Abrahams.

Tjalling Abrahams. Hofman, 1801-1861, Kimswerd
Zijn beroep is  “kooltjer” dat is akkerbouwer met arbeidsintensief bedrijf. boer te Wonseradeel, Midlum, Harlingen. Waarschijnlijk dezelfde T A H, die trouwde 1828 Attje Teakeles Oostra. Won als melktapper in 1851 een prijs voor een opstel over boterbereiding: “Ondervinding is de beste leermeester”.

Van hem is  een schijnbaar symmetrisch knipsel bekend voor de bruiloft van dorpsgenoot Hessel  P. Roorda, die in 1829 trouwde met Sijtske S. Brandsma uit Pingjum. Het knipsel heeft  een ovale bloemenkrans en mooi uitgewerkte letters; is gesigneerd en gedateerd 1830.

Collectie
  • Particulier bezit
Literatuur
  • Leeuwarder Crt 8.10.76