Hilzer, Johannes Christophorus

Johannes Christophorus Hilzer, 1797-1880, Emden, Terneuzen
Oppasser en Apothecar in de Infirmerei, gepensioneerd militair; trouwde 1) Emden 1826 Wilhelmina Rosenzweig, tr. 2) 1853 Terneuzen, Bartje de Groot, tr. 3) 1855 Terneuzen Maria Wilhelmina van de Weghe. Uit laatste huwelijk tenminste zes kinderen die allen vroeg stierven.

Hij maakt een serie tekstknipsels voor de Koninklijke Familie ┬▒ 1877.

Collectie
  • Particuliere collectie
Literatuur