Clignett, Adelaide Rudolphine (Adele)

Adelaide Rudolphine (Adele) Clignett,  Leiden1804-1834 Gorssel
Getrouwd met Antoine J.B. Brants, woonden op kasteel Joppe bij Gorssel. Zij knipte een hoorn van overvloed (1827) en een bloemkorfje (1830). Op tentoonstelling “Papieren Knipwerk”, Centraal Museum Utrecht 1946

Adele was lang in Duitsland geweest en werd aan de dichter Staring en diens vrouw J. Brants op de Wildenborch als gouvernante en onderwijzeres aanbevolen: “….‘Gij schrijft ons ook eens, of Mej. Clignet lang of kort, dik of dun, zwart of wit is? – Verdraait of kreupel of eenogig mag zij niet wezen! – En hoe oud omtrent?’….. (1827). Ze trouwde in 1833 te Gorssel met de broer van haar mevrouw, de weduwnaar dr. Antoni Brants, grondeigenaar, lid Gedeputeerde Staten Gelderland, schoolopziener, lid Academie van Wetenschappen, Ridder Ned. Leeuw, Ridder Eikenkroon