Moojen, Cornelis

Cornelis Moojen, Edam 1877-1970 Amsterdam
Aanvankelijk timmerman te Edam, later leraar aan een ambachtschool te Amsterdam. In zijn jeugd bewonderde hij al Noord-Hollands knipwerk. Op latere leeftijd wijdde hij zich geheel aan de knipkunst en heeft als autodidact zich een heel eigen plaats verworven in de kniptraditie, zo zelfs dat veel van zijn knipsels in een heel andere tijd gemaakt zouden kunnen zijn. Alleen zijn kabouters met puntmutsen en vliegende heksen zijn van deze tijd.

Collectie
  • Westfries Museum, Hoorn
  • Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem
  • Particulier bezit
Literatuur