Jager, Geert Reinders

Geert Jager, Schilvolde 1823-1916 Hellum
Van beroep arbeider/dagloner, trouwde in 1856 met Wypke Jurjens Janssens. Het echtpaar kreeg negen kinderen, waarvan er maar twee volwassen werden. Geert was door een ongeluk in zijn diensttijd invalide geraakt; zwaar werk was voor hem onmogelijk. Hij was een man met een brede belangstelling voor wetenschap, vooral sterrenkunde; hij drai­neerde zijn grond  en had een zonnewijzer in de lemen vloer van zijn woonkamer. Hij was ook dichter. Zijn bedrevenheid in de taal lezen we uit de evenwichtige teksten in zijn knipwerk, dat hij gedurende zijn gehele leven gemaakt moet hebben. Geert was zeer thuis in de Bijbel en in bijna alle grote stukken verwerkte hij passende teksten. Onderwerpen die hij koos, waren Mozes met de 10 geboden tussen pilaren, een Christus, vrouwenfiguren voorstellende geloof, hoop en liefde. Meestal werden ze gemaakt voor bruidsparen in zijn omgeving. Een huwelijksgedenkstuk voor het echtpaar Dreise-Steernberg heeft hij in 1871 geknipt. Al veel eerder, in 1850/-51 had hij knipwerken gemaakt voor een van de zonen, Albert Dreise en diens bruid. Voor zijn eigen 30-jarige huwelijk maakte hij er een in 1886, en ook een voor het huwelijk van zijn zoon Jurjen in 1897.

Collectie
  • Particuliere collectie
Literatuur