Papierknipkunst in Franker in 1950, deel 1, Nieuwsbrief 1999-1

Enige nieuwsbrieven geleden (1996, nrs. 1-4; 1997, nr.1) schreven we enige stukjes over de tentoonstelling “Papieren Knipwerk”, die in het najaar van 1946 in het Centraal Museum in Utrecht is gehouden. We sloten deze artikelenreeks af met een opmerking over de knipkunsttentoonstelling die enige jaren later in Franeker te zien was. We constateerden dat toen de papierknipkunst in Nederland duidelijk een nieuwe impuls had gekregen, mede dankzij beide exposities. Oude knipkunst werd herontdekt, nieuwe knipkunstenaars meldden zich. Bovendien ontwikkelden voortrekkers als Lever, Kerp en Bottema, geheel op eigenwijze, hun voortvarende activiteiten. “Nederland knipt weer!”, schrijft Wiecher Lever terecht in 1951.

Aan de tentoonstelling in Franeker besteden we in deze en de komende nieuwsbrief (-ven) aandacht. Het is een expositie die in het Coopmanshûs in augustus en september te bekijken is geweest. Werd de Utrechtse tentoonstelling omlijst door informatieve artikelen van Catharina van de Graft in het tijdschrift “Historia”, de tentoonstelling in Franeker kon rekenen op de belangstelling van populaire bladen, waardoor wellicht een groter publiek in het onderwerp papierknipkunst geïnteresseerd zal zijn geraakt.

Zo publiceerde Gabriël Smit in “De Volkskrant” van 2 september 1950 een lang artikel, met daarbij een vermakelijke persoonlijke impressie en verscheen er een prachtig geïllustreerd stuk op 8 september in de “Panorama”. In dat artikel zijn foto’s afgebeeld van het werk van Van Schurman, Lever, Eisendorn, Kerp, Adelaar en Roemelé en er is een detail te zien van het knipsel Honig/Breet uit 1793.

 

Gelukkig is van de tentoonstelling een lijst van geëxposeerde werken bewaard gebleven, zodat we een goede indruk kunnen krijgen van de opzet van de expositie en de deelnemende kunstenaars. Een vergelijking met de Utrechtse tentoonstelling wordt zo ook mogelijk.

 

 

 

Door Henk van Ark
Dit artikel verscheen eerder in de Nieuwsbrief 1999-1, een uitgave van Stichting W.Tj. Lever