Categoriearchief: letter O

Okkens, Antje

Antje Okkens, Nieuwolda1841-1919 Noordbroek
Antje was bij haar huwelijk met Derk van der Veen in 1866 boerenmeid, later arbeidster in Noordbroek. Daar werd ze “Antje Knipke” genoemd, en knipte en ponste kleedjes om die over lampenkappen van staande petroleumlampen te hangen. Ook maakte ze papieren rozen die onder een stolp werden bewaard.  Er is een symmetrisch knipsel bewaard met een bloempot met een vertakte struik, waarin de hoofdletter A enkele keren voorkomt. Ze gebruikte soms goudpapier.

Literatuur
 • Christie’s catalogus 1988, Collectie Lever, #402

Ohling, Crijne Claasen

Crijne Claasen Ohling, 1714-1791
Stamde uit een Groningse familie, die zich in Oostfriesland vestigde. De relaties met Nederland bleven belangrijk want vele familieleden en afstammelingen woonden in Groningen en Friesland. De voertaal bleef Nederlands en daarom beschouwen we Crijn Ohling als een exponent van de Nederlandse knipkunst. Hij was een graveur, goud- en zilversmid, tekenaar en knipper, woonachtig in Wenen en getrouwd met Elske Peters Pannenborg. Het echtpaar had zeven kinderen, getuige een zeer kunstig familieknipsel met evenwichtige bloem- en rasterversieringen en fijn kantwerk, gedateerd 1743. Een fraai stuk uit 1774 bevat de namen van alle Gereformeerde predikanten die in Wenen gestaan hebben.
Een derde dateert uit 1778 en is een huwelijksknipsel voor een andere Ohling (een neef) Ook schijnt hij silhouetten gemaakt te hebben.

Collectie
 • Stralsund Museum, Stralsund, Duitsland
 • Particulier bezit

Omeringh, Abraham van

Abraham van Omeringh, Amsterdam 1719-1766 Amsterdam
Hij knipte in 1740 een plat knipsel voor zijn neef Gijsbert van Deventer, apotheker in Amsterdam (1713-1780). Terzijde van zijn spiegelmonogram in het midden staan de familiewapens van zijn ouders (Van Deventer en De Greef). De signatuur en opdracht midden-onder zijn in het Latijn geschreven.

Ook van Abrahams hand zijn diorama’s van de Singel met Ronde Lutherse Kerk (1764), de Rondepoortstoren (1765) en schepen op de rede (1764).

Abraham trouwde te Amsterdam in 1747 met Dina Pareau (1725-1756). Bij doop van hun kinderen was Gijsbert getuige. Omgekeerd was Abraham getuige bij de doop van een kind van Gijsbert (1753).

 

Collectie
 • Amsterdam Museum, Amsterdam
 • National Maritime Museum of Greenwich, London
 • Art Gallery of Manchester, Manchester
 • Particuliere collectie

Oort, Madame van

Madame van Oort
De Schotse kunstverzamelaar Sir John Murray bezichtigde allerlei schilderijen en verzamelingen en noemt haar knipwerk in zijn Tour in Holland (1819). Verder is zij onbekend.

Oostrum, Cornelis van

Cornelis van Oostrum, 1716-?, Amsterdam
Cornelis was assuradeur te Amsterdam. Van hem is een huwelijksknipsel voor zijn broer David van Oostrum, notaris en Margareta Berck bekend (1744); zij overleed 1791 te Amsterdam als weduwe van David. Er zijn familiewapens in verwerkt en een liefdesaltaar met trekkebekkende tortels.

Collectie
 • Particuliere collectie
Literatuur

Orsoy van Winter, Hillegonda Josina (Gonne) van

Gonne van Orsoy van Winter, Amsterdam 1775-1830 Amsterdam
Dochter van Christiaen van Orsoy en Anna Louisa van der Poorten; haar moeder hertrouwde met Pieter Nicolaesz. van Winter in 1780. Pieter was een rijke koopman en kunstverzamelaar. Gonne, die ongehuwd bleef, heeft twee maal haar eigen naam in een knipsel verwerkt. Waarschijnlijk was ze ook de maakster van een aantal knipsels met gezelschappen.

Collectie
 • Particuliere collectie
 • Collectie Six, Amsterdam
Literatuur

Osenga, Albertus

Albertus Osenga, omstreeks 1850, Sleen
was vanaf 1855 samen met zijn vrouw Hindrikien Akkerman armvader en armmoeder van het weeshuis te Sleen. Hij maakte een huwelijksknipsel uit wit papier voor timmerman Harm Nijhuis en Hillegien Gruppen (met een H, niet een M), die te Coevorden trouwden in 1849. De tekstregels zijn gevat tussen banden met bebladerde takken en (tulp-achtige) bloemen.

Ostheim, Hessel van

Hessel van Ostheim, omstreeks 1589
Hessel was jonker uit een Fries adellijk geslacht. Van hem is bekend een vierkant knipwerk met in cirkel het familiewapen Van Ostheim (gekleurd) uit 1589. Onderste band met een jachttafereel; het knipsel omgeven door een geschreven gedicht over de jachtpartij, waarbij het hert (= de jonkvrouw) hem ontgaat. In het vriendenboek van jvr. Hiskia van Harinxma.

Collectie
 • Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
Literatuur

Overstraten, Adriana van

Adriana van Overstraten, Bergen op Zoom 1756-1828 Bergen op Zoom
Ze trouwde (1) 1804 Sebastiaan Rauws, oud-kapitein van de Admiraliteit; (2) 1819 Nicolaas van Cuijlenborch, oud-baljuw. Beide huwelijken bleven kinderloos. Zij was een bekend dichteres, maar ook haar virtuoze knipkunst en silhouetten worden genoemd. Een collega dichteres schreef: “Uw’ schaar, die schoonheên vormt, die ’t keurigst oog behaagen; Maalt ons het leven af in beelden van papier.” Tot nu toe is van haar schaar geen werk bekend.