Ohling, Crijne Claasen

Crijne Claasen Ohling, 1714-1791
Stamde uit een Groningse familie, die zich in Oostfriesland vestigde. De relaties met Nederland bleven belangrijk want vele familieleden en afstammelingen woonden in Groningen en Friesland. De voertaal bleef Nederlands en daarom beschouwen we Crijn Ohling als een exponent van de Nederlandse knipkunst. Hij was een graveur, goud- en zilversmid, tekenaar en knipper, woonachtig in Wenen en getrouwd met Elske Peters Pannenborg. Het echtpaar had zeven kinderen, getuige een zeer kunstig familieknipsel met evenwichtige bloem- en rasterversieringen en fijn kantwerk, gedateerd 1743. Een fraai stuk uit 1774 bevat de namen van alle Gereformeerde predikanten die in Wenen gestaan hebben.
Een derde dateert uit 1778 en is een huwelijksknipsel voor een andere Ohling (een neef) Ook schijnt hij silhouetten gemaakt te hebben.

Collectie
  • Stralsund Museum, Stralsund, Duitsland
  • Particulier bezit