Ostheim, Hessel van

Hessel van Ostheim, omstreeks 1589
Hessel was jonker uit een Fries adellijk geslacht. Van hem is bekend een vierkant knipwerk met in cirkel het familiewapen Van Ostheim (gekleurd) uit 1589. Onderste band met een jachttafereel; het knipsel omgeven door een geschreven gedicht over de jachtpartij, waarbij het hert (= de jonkvrouw) hem ontgaat. In het vriendenboek van jvr. Hiskia van Harinxma.

Collectie
  • Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
Literatuur