Orsoy van Winter, Hillegonda Josina (Gonne) van

Gonne van Orsoy van Winter, Amsterdam 1775-1830 Amsterdam
Dochter van Christiaen van Orsoy en Anna Louisa van der Poorten; haar moeder hertrouwde met Pieter Nicolaesz. van Winter in 1780. Pieter was een rijke koopman en kunstverzamelaar. Gonne, die ongehuwd bleef, heeft twee maal haar eigen naam in een knipsel verwerkt. Waarschijnlijk was ze ook de maakster van een aantal knipsels met gezelschappen.

Collectie
  • Particuliere collectie
  • Collectie Six, Amsterdam
Literatuur