Categoriearchief: letter N

Nuijs, Bernard Hendrik te 

Bernard Hendrik te Nuijs, Amsterdam 1779-1809 Amsterdam

Van Nuijs bestaat een architectonische kijkkast, gesigneerd ‘Bd.Hk. te Nuijs fecit’ en gedateerd ‘Ao 1800’. De voorstelling is geheel vervaardigd uit papier en karton; centraal een allegorie op de jacht met attributen binnen donkerblauwe nis, geflankeerd door twee Korinthische zuilen en decoraties van rozetten en guirlandes in lichtblauwe accenten. Het geheel staat in een verguld houten kast met geornamenteerde profiellijst.

Te Nuijs was drukker-uitgever en trouwde in 1799 met Johanna Maria Wesseling (1779-1863); zij hertrouwde met Nicolaas van Blijenburgh in 1811 te Amsterdam.

Nannenga-Bremekamp, Neeltje Elisabeth

Elly Nannenga-Bremekamp, Soerabaja 1916-1996 Doorwerth

Op 3-jarige leeftijd verhuisde Elly -na het overlijden van haar moeder- naar Zuid-Afrika. Haar vader heeft haar steeds gestimuleerd om creatief bezig te zijn. In 1930 bezochten vader en dochter in zes maanden Nederland en vier andere Europese landen; hij liet haar veel musea zien. Voor de middelbare school ging ze naar een kostschool in Pretoria, later naar Engeland. Ze studeerde biologie, net als haar ouders hadden gedaan. Ze ging werken in een botanisch laboratorium in Wageningen en later bij Organon. Te midden van een druk gezin, haar man was ook bioloog, schreef ze een boek over slijmzwammen, dat in 1974 werd uitgegeven. Rond 1984 ontdekte ze het papierknippen en sindsdien heeft ze dagelijks knipsels ontworpen en gemaakt, meestal op A4 formaat. Elly was heel creatief en productief. Haar onderwerpen waren divers, maar de natuur speelde een grote rol. Ook knipte ze met twee kleuren papier éen voorstelling, waarmee ze, iets verschoven, een speels effect verkreeg.

Literatuur

Nauta, Jan Thomas

Jan Thomas Nauta, Leeuwarden
Hij knipte of sneed de wapens van Oostergo in 1737. Waarschijnlijk betreft het de steenhouwer Jan Tomas Nauta van Leeuwarden, die voor de kerk van Driesum (Dantumadeel) wapenstenen maakte in 1720. Hij trouwde in 1697 met Antie Gerbens

Collectie
  • Fries Museum, Leeuwarden