Nauta, Jan Thomas

Jan Thomas Nauta, Leeuwarden
Hij knipte of sneed de wapens van Oostergo in 1737. Waarschijnlijk betreft het de steenhouwer Jan Tomas Nauta van Leeuwarden, die voor de kerk van Driesum (Dantumadeel) wapenstenen maakte in 1720. Hij trouwde in 1697 met Antie Gerbens

Collectie
  • Fries Museum, Leeuwarden