Kamlach, Johann

Johann Kamlach, omstreeks 1793-1810, uit Bohemen
Bezocht in minstens zes jaren de steden van Holland, knipte silhouetten voor 15 stuivers en zette advertenties in de Couranten. Hij vond van zichzelf dat hij “genoegzaam bekend  [was] wegens zyne habiliteit in het  Silhouetteren, of met de Schaar uitteknippen”. Zijn land- en vakgenoot Gebhard gebruikte dezelfde zin in advertenties.

Literatuur