Gebhard, Coenraad

Coenraad Gebhard, Duitsland plm 1771-1821 Smilde
Silhouetteur (“genoegzaam bekend wegens zyne habiliteit in het Silwetteeren of met de Schaar uitteknippen”), maakte zich in advertenties bekend in de Leeuwarder en de Groninger Courant, de Rotterdamsche en de Utrechtse Courant in de periode 1794 tot 1812. Hij maakte silhouetten in een paar minuten voor 12 stuivers en kon ze ophogen met witte verf voor acht stuivers extra.

Hij werd rond 1771 in Neurenberg geboren, trouwde met Maria Waltera van Dijck te Rotterdam, zij overleed daar in 1814. Hij hertrouwde in 1816 met Jantje Bakhoven, weduwe Jacob Nijenbandring, 53 jaar, logementhouderse te Smilde. Op 25 april 1821 overleed hij te Smilde als kastelein.

Literatuur
  • Nieuwsbrief 1993-4, 2006-1/2