Paape, Gerrit

Gerrit Paape, 1752-1803, Delft.
Platteelschilder te Delft. Schrijver van het boekje Beknopt en duidelijk onderwijs in het silhouetteren (1792), maar hij heeft vermoedelijk zelf niet geknipt. Een belangrijk ideoloog van de Patriotten. Hij vluchtte voor de Pruisen naar Duinkerken en schreef daar een satirische fabel Reize door het Aapenland. Keerde terug als secretaris van generaal Daendels; daarna werd hij vergeten en is verbit­terd overleden.

Literatuur