Brasser, Jacobus

Jacobus Brasser, Maassluis 1732-1799 Delft.
Was koopman in Delft en trouwde 1) Anna van Wijn, 2) Anna Bon
Hij maakte landschappen en tafereeltjes van 1777 tot 1788 en signeerde met zijn naam en del. et fec. (delineat et fecit, getekend en uitgevoerd). Op de achterzijde van de laatste staat geschreven: “Dit op ‘t fijnste carton uytgestipt en opgelicht; dog op wat manier, is een geheym”. Ook maakte hij een “Gesigt der Stad Rotterdam van de zyde der Maas te sien”.

Collectie
  • Westfries Museum, Hoorn
Literatuur