Brasser, Jacobus

Jacobus Brasser, Maassluis 1732-1799 Delft.

Jacob(us) was koopman in Maassluis en vanaf 1777 in Delft; trouwde als jongeman van Brielle 1) in 1759 te Overschie Anna Bon, die overleed aldaar in 1766; 2) in 1769 te Maasland (Midden Delfland) Anna van Wijn. Hij overleed te Delft, waar hij zonder kinderen (en kennelijk als weduwnaar) gewoond had op ‘t Broerhuis (nu Botermarkt). Zijn broer Leendert Brasser was tekenaar-graveur te Rotterdam.
Hij maakte landschappen en tafereeltjes van 1777 tot 1788 en signeerde met zijn naam en del. et fec. (delineat et fecit, getekend en uitgevoerd). Op de achterzijde van de laatste staat geschreven: “Dit op ‘t fijnste carton uytgestipt en opgelicht; dog op wat manier, is een geheym”. Ook maakte hij een “Gesigt der Stad Rotterdam van de zyde der Maas te sien” en twee ongesigneerde stukjes met vogels.

Collectie
  • Westfries Museum, Hoorn
  • particuliere verzameling
Literatuur
  • Knip-pers 1990-3
  • Papyria 2, 2011
  • Nieuwsbrief 1991-1
  • Nieuwsbrief 1998-1
  • Nieuwsbrief 2007-3
  • Diorama’s uit de 18e en 19e eeuw
  • Lorenz van Doornen & Meta Krueger, Diorama’s uit de 18e en 19e eeuw. Soest, BoekXpress 2021, pp 90-95