Walrecht, Jonas Gerrits

Jonas Gerrits Walrecht, Groningen 1744 – 1797 Groningen

Omdat de knipsels gesigneerd zijn als J. of J.G. Walrecht, zal éen van beide broers, Jonas of Johannes de maker zijn geweest. Eerder werd gedacht dat Johannes de maker was, maar omdat de eerste knipsels zijn ontstaan toen hij 10 jaar oud was, komt die niet in aanmerking. We gaan uit van de tien jaar oudere Jonas. Deze was  in 1773 getrouwd met Catharina Hillegonda Warendorp. Als zijn beroep wordt opgegeven: Schrijver der boelgoederen. Omdat schrijvers meestal een goed handschrift hadden, lijkt hij meer de kalligraaf en psaligraaf te zijn geweest, dan zijn jongere broer.

Hij maakte fraaie letterknipsels, zoals dat voor Gerrit van Trojen jr. te Groningen, 1764; een naamknipsel voor Lammeraal (= Lammert) Schotto Rengers, Heer van Farmsum in 1764; in 1768 voor Barbertje Taan in Zaandam (geb 1746) en een huwelijksknipsel in 1769 voor L. Udema, predikant te Loppersum en A. Reiding.

Voor de volledigheid: Johannes Gerrits Walrecht, Groningen 1754 – 1834 Groningen was schilder en schoenmaker in Groningen, in 1774 ge­trouwd met Tecla Harms (Drek) of Tekela Harmens,

  • Westfries Museum, Hoorn
  • Fries Museum, Leeuwarden
  • Zaans Museum, Zaandam
  • Groninger Museum
Literatuur